Facebook Twitter
gPlus 
-
นิทานธรรมะ ตอน ความสุขอยู่ตรงนี้ เรื่อง ระวังสิ่งใกล้ตัว

นิทานธรรมะ ตอน ความสุขอยู่ตรงนี้ เรื่อง ระวังสิ่งใกล้ตัว

นิทานธรรมะ  ตอน ความสุขอยู่ตรงนี้ เรื่อง ระวังสิ่งใกล้ตัว หน้า ๑๗ - ๒๓ :: โดย พระมหาวีระพันธ์ ช...

7 หลักคิดในเชิงบวก จากท่าน ว.วชิรเมธี

7 หลักคิดในเชิงบวก จากท่าน ว.วชิรเมธี

ธรรมะเรื่อง 7 หลักคิดในเชิงบวก จากท่าน ว.วชิรเมธี

จ.กำแพงเพชร เชิญร่วมตักบาตรพระ 1,234 รูป

จ.กำแพงเพชร เชิญร่วมตักบาตรพระ 1,234 รูป

การตักบาตรเป็นประเพณีหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล ...

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน : 5 ความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน : 5 ความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น

ไม่เฉพาะแต่ความตายเท่านั้น พระพุทธเจ้ายังสอนให้เราระลึกถึงความจริงของชีวิตในแง่อื่นๆอีก ความจริงเป็น...

วัตถุมงคล ไม่มีในมงคลของพระพุทธเจ้า

วัตถุมงคล ไม่มีในมงคลของพระพุทธเจ้า

ธรรมะเรื่อง วัตถุมงคล ไม่มีในมงคลของพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเราไม่เ...

ธรรมะสอนใจ ทุกข์เกิดเพราะไม่ยอมรับความจริง

ธรรมะสอนใจ ทุกข์เกิดเพราะไม่ยอมรับความจริง

ธรรมะสอนใจ ทุกข์เกิดเพราะไม่ยอมรับความจริง โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อ...

ธรรมะหลวงพ่อจรัญ เรื่อง รู้จริงคืออะไร

ธรรมะหลวงพ่อจรัญ เรื่อง รู้จริงคืออะไร

ธรรมะหลวงพ่อจรัญ เรื่อง รู้จริงคืออะไร รู้จริงคืออย่างไร รู้จริงต้องทำได้ รู้จำต้องท่องได้ รู้แจ้งต้...

นิทานธรรมะเรื่อง แมงป่อง กับ กบ โดยท่าน ว.วชิรเมธี

นิทานธรรมะเรื่อง แมงป่อง กับ กบ โดยท่าน ว.วชิรเมธี

นิทานธรรมะเรื่อง แมงป่อง กับ กบ โดยท่าน ว.วชิรเมธี มีผู้อ่านเขียนมาถามว่า "ในที่ทำงานของผมมีคนอยู่ปร...

นิทานเซน เรื่องคำสอนของปรมาจารย์ตั้กม๊อ

นิทานเซน เรื่องคำสอนของปรมาจารย์ตั้กม๊อ

ธรรมะ นิทานเซน เรื่องคำสอนของปรมาจารย์ตั้กม๊อ ท่านโพธิธรรมตั้กม๊อ เกิดในวรรณะพราหมณ์เป็นชาวอิน...

กรรมของการเกิด เป็นพ่อแม่และลูกกัน

กรรมของการเกิด เป็นพ่อแม่และลูกกัน

ธรรมะกรรมของการเกิด เป็นพ่อแม่และลูกกัน ในพระสูตรกล่าวว่า คนที่เกิดมาในโลกนี้ยังไม่เคยเป็นพ่อ เป็นแ...

ธรรมะจากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เรื่องชีวิตคือการต่อสู้

ธรรมะจากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เรื่องชีวิตคือการต่อสู้

ธรรมะ จากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เรื่องชีวิตคือการต่อสู้ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนอง...

ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง รักผู้อื่น

ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง รักผู้อื่น

ความถูกต้องของการมีธรรมะมีศาสนาคือ หมดความเห็นแก่ตัวและรักผู้อื่น พวกนักแย้งหรือนักเมาปรัชญา Logic อ...

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (5)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (5)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) ความ แก่หง่อมของร่างกาย ยิ่งแก่เท่าไร...

ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช ความไม่มีเมตตา เป็นภัยอย่างยิ่งต่อตนเอง

ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช ความไม่มีเมตตา เป็นภัยอย่างยิ่งต่อตนเอง

"ความไม่มีเมตตา เป็นภัยอย่างยิ่งต่อตนเอง" " .. ผู้มีเมตตาต่อสัตว์ สัตว์รู้ สัตว์จะไม่ระแวงภัย ผู้ไม่...

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (4)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (4)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) สังขาร ย่อมแตกสลายดับไป แต่ธรรมย่อมทร...

กวีธรรมะ ทุกข์สุขอยู่ที่ตัวเรา

กวีธรรมะ ทุกข์สุขอยู่ที่ตัวเรา

การฟังธรรม ให้เข้าใจคือการพิจารณาไปตามกระแสธรรม กระแสธรรมก็อยู่ที่ใจของเราใจเรานั่นแหละ เป็นผู้มีกระ...

ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ร่างกายก็ดี วัตถุทั้งหลายก็ดี ถ้าเราเห็นแล้ว ก็จงคิดแต่เพียงว่า สักแต่ว่...

กลับขึ้นด้านบน