Facebook Twitter
gPlus 
-
บทความธรรมะหลวง เรื่องเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัว

บทความธรรมะหลวง เรื่องเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัว

บทความธรรมะจากหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ วัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เร...

ศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา

ศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา

การนับถือศาสนาในประเทศศรีลังกา ประเทศศรีลังกามีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย แต่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุท...

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ โดย ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (ท่านธมฺมวิตกฺโก) คำว่า "ไ...

พุทธศาสนาในเวียดนาม

พุทธศาสนาในเวียดนาม

พุทธศาสนาในประเทศเวียดนามมีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศเวียดนาม เมื่อ...

ธรรมะกับชีวิต พุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ

ธรรมะกับชีวิต พุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องพุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ ปลายเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.255...

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่ พระไพศาล กล่าวว่า เสน่ห์แห่งคำสอนของท่า...

พลังแห่งสติ พลังแห่งชีวิต โดยท่านติช นัท ฮันห์

พลังแห่งสติ พลังแห่งชีวิต โดยท่านติช นัท ฮันห์

บทความธรรมะ พลังแห่งสติ พลังแห่งชีวิต โดยท่านติช นัท ฮันห์ ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ที่ท่านต้องลี้ภัย...

สังคมโลกดำรงอยู่ด้วยสันติภาพ โดยหลวงปู่ติช นัท ฮันห์

สังคมโลกดำรงอยู่ด้วยสันติภาพ โดยหลวงปู่ติช นัท ฮันห์

บทความธรรมะจาก หลวงปู่ติช นัท ฮันห์สังคมโลกดำรงอยู่ด้วยสันติภาพ กว่า 30 ปีก่อน ขณะที่เวียดนามกำลังคุ...

ปรัชญาหลักคิด ‘ติช นัท ฮันห์’ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลก

ปรัชญาหลักคิด ‘ติช นัท ฮันห์’ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลก

บทความธรรมะปรัชญาหลักคิด ‘ติช นัท ฮันห์’ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลก หายใจเข้า ฉันตระห...

บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา

บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา

บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเราพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ถ้าใจของเราเกิดอย่างนี้บ...

วิธีการปรับใจในการดำรงชีวิตประจำวัน

วิธีการปรับใจในการดำรงชีวิตประจำวัน

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน  เนื่องจากในแต่ละวัน วิถีชีวิตของเราจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของ...

นิทานธรรมะ เรื่อง อานิสงส์ของศีล

นิทานธรรมะ เรื่อง อานิสงส์ของศีล

นิทานธรรมะ เรื่อง อานิสงส์ของศีล ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภอุบา...

นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม

นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม

นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแตงโมวิเศษอยู่ต้นหนึ่ง เป็นของเจ้าชายแห่งเมื...

ธรรมะกับชีวิต เรื่องความผูกพัน

ธรรมะกับชีวิต เรื่องความผูกพัน

บทความธรรมะเรื่อง ความผูกพัน โดย รศ.พญ.จิรพรรณ มัธยมจันทร์ ความผูกพัน หมายถึง การเกาะเกี่ยวกันทางใจด...

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน เรื่อง หนทางสู่ความสำเร็จ

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน เรื่อง หนทางสู่ความสำเร็จ

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า Where there is the will, there is the way. ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้...

รับบุญปีใหม่ กับ สถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2558

รับบุญปีใหม่ กับ สถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2558

การสวดมนต์ข้ามปี ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่ประชาชนทั่วไป

นิทานธรรมะเรื่อง สิ่งที่น่ากลัว โดยพระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ

นิทานธรรมะเรื่อง สิ่งที่น่ากลัว โดยพระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ

นิทานธรรมะเรื่อง สิ่งที่น่ากลัว โดยพระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ โปรดระวังมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางผล...

กลับขึ้นด้านบน