Facebook Twitter
gPlus 
-
คาถาสวดบูชาพระประจำวันอังคาร

คาถาสวดบูชาพระประจำวันอังคาร

คาถาสวดบูชาพระประจำวันอังคารสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิดคือ ปางไสยาสน์ลักษณะพระพุทธรูปพ...

ธรรมะ จากพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร เรื่อง ความสุขเกิดจากความสงบ

ธรรมะ จากพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร เรื่อง ความสุขเกิดจากความสงบ

โอวาทธรรมของ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราก...

คาถาสวดบูชาพระประจำวันจันทร์

คาถาสวดบูชาพระประจำวันจันทร์

คาถาสวดบูชาพระประจำวันจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิดคือ ปางห้ามญาติลักษณะพระพุทธรูป...

คาถาสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์

คาถาสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์

คาถาสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิดคือ ปางถวายเนตรลักษณะพระพุทธร...

กรุงเทพมหานคร เชิญประชาชนสรงน้ำ 'พระพุทธสิหิงค์' 12-15 เม.ย.58

กรุงเทพมหานคร เชิญประชาชนสรงน้ำ 'พระพุทธสิหิงค์' 12-15 เม.ย.58

กรุงเทพมหานครได้กำหนดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล

บทความธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรื่อง 'รากเหง้าของความเป็นมนุษย์'

บทความธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรื่อง 'รากเหง้าของความเป็นมนุษย์'

บทความธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรื่อง "รากเหง้าของความเป็นมนุษย์"" .. ทาน ศีล ภาวนา เป็นรากเหง้าของ...

'ลุมพินีวัน' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

'ลุมพินีวัน' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

ฟังเพลง 'ลาวเสี่ยงเทียน' เพลงไทยเดิมที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

ฟังเพลง 'ลาวเสี่ยงเทียน' เพลงไทยเดิมที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

เพลง "ลาวเสี่ยงเทียน" เพลงไทยเดิมที่แสนไพเราะกับเนื้อหาที่ระลึกถึงคุณพระพุทธ ที่พึ่งอันประเสริฐสุด

ความหมายของคำว่า 'ศาสนา'

ความหมายของคำว่า 'ศาสนา'

คนทุกคนบนโลกย่อมต้องมีศาสนาหรือความเชื่อเป็นของตนเอง และขึ้นชื่อว่า "ศาสนา" นั้น ย่อมต้องมีหลักคำสอน...

ฮังการีเผยรายละเอียด มัมมี่หลวงจีนในพระพุทธรูปพันปี

ฮังการีเผยรายละเอียด มัมมี่หลวงจีนในพระพุทธรูปพันปี

โมนิกา คิส-สเตฟาน โฆษกของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เผยรายละเอียดโครงกระ...

'พุทธคยา' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

'พุทธคยา' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

สถานที่แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

สมาธิเบื้องต้น อานาปานัสสติ โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

สมาธิเบื้องต้น อานาปานัสสติ โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

สมาธิเบื้องต้น อานาปานัสสติ สำหรับคนทั่วไปอย่างง่าย ธรรมะเทศนาโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านเจ้าคุณพุทธ...

ทำสมาธิด้วย 'พุทธานุสติ'

ทำสมาธิด้วย 'พุทธานุสติ'

พุทธานุสติ เป็นการทำสมาธิวิธีหนึ่ง โดยการน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยความรู้สึกเลื่อมใส ศรั...

พบร่างมนุษย์ นั่งขัดสมาธิในพระพุทธรูปจีนอายุพันปี

พบร่างมนุษย์ นั่งขัดสมาธิในพระพุทธรูปจีนอายุพันปี

นักวิจัยเผย พบร่างมนุษย์ในพระพุทธรูปอายุพันปี หลังเข้าเครื่องซีทีสแกน โดยคาดว่าน่าจะเป็นหลวงจีน "หลิวควน" ในยุคจีนโบราณ

อารมณ์ของสมาธิ 40 วิธี

อารมณ์ของสมาธิ 40 วิธี

สิ่งที่ใช้ในการยึดจิตในการทำสมาธิ ที่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธินั้น ในทางพระพุทธศาสนา อาจารย์ในสมัยโบราณ...

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

จิตของคนทั่วๆ ไปที่ไม่เคยทำสมาธินั้น ก็มักจะมีสภาพเหมือนม้าป่าพยศที่ยังไม่เคยถูกจับมาฝึกให้เชื่อง มี...

กลับขึ้นด้านบน