Facebook Twitter
gPlus 
-
อย่างกับในหนังอวตาร ช่างภาพถ่ายภาพแสงที่พืชปล่อยออกมา

อย่างกับในหนังอวตาร ช่างภาพถ่ายภาพแสงที่พืชปล่อยออกมา

ใครที่เคยดูภาพยนต์เรื่องอวตารต้องจำฉากที่ต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ต่างๆ เปล่งแสงออกมาในยามค่ำคืนสวยงามได้แน่นอน

กลับขึ้นด้านบน