Facebook Twitter
gPlus 
-
วันดินโลก วันแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

วันดินโลก วันแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว

รู้มั้ย “วันดินโลก” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

รู้มั้ย “วันดินโลก” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม

กลับขึ้นด้านบน