Facebook Twitter
gPlus 
-
คันไถ สิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบในพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

คันไถ สิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบในพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

คันไถที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีนี้ ถือเป็นของสูง ต้องมีความพิถีพิถันในการเตรียมการ

กว่าจะเป็นพระโค ในพระราชพิธีพืชมงคล

กว่าจะเป็นพระโค ในพระราชพิธีพืชมงคล

ด้วยท่วงท่าที่ดูสง่างาม ไม่แสดงอาการตื่นตระหนกเมื่อต้องเผชิญกับผู้คนแปลกหน้าคนแล้วคนเล่า รูปร่างที่สมบูรณ์ ผิวพรรณสะอาดหมดจด สมกับเป็นพระโคแรกนาขวัญ

กลับขึ้นด้านบน