Facebook Twitter
gPlus 
-
หวานแหวว น้ำประปาแคนาดากลายเป็นสีชมพู หลังพบด่างทับทิมปะปน

หวานแหวว น้ำประปาแคนาดากลายเป็นสีชมพู หลังพบด่างทับทิมปะปน

ชาวเมืองออนโอเวย์ในรัฐอัลเบอร์ทาของแคนาดาพากันตื่นตกใจ เมื่อน้ำประปาของเมืองไหลออกมาเป็นสีชมพูเรืองแสง

กลับขึ้นด้านบน