Facebook Twitter
gPlus 
-
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร การ์ตูนหลักธรรมคำสอนเข้าใจง่าย

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร การ์ตูนหลักธรรมคำสอนเข้าใจง่าย

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร การ์ตูนหลักธรรมคำสอนเข้าใจง่ายช่อง 13 และ 28 ส่ง "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" การ...

นิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดรที่วัดบวร

นิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดรที่วัดบวร

การต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมมะ และอธรรม เป็นวิธีการสอนที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใช้เปรียบกับการฝึกปฏิบัติทางจิตของมนุษย์

กลับขึ้นด้านบน