Facebook Twitter
gPlus 
-
คันไถ สิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบในพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

คันไถ สิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบในพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

คันไถที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีนี้ ถือเป็นของสูง ต้องมีความพิถีพิถันในการเตรียมการ

กลับขึ้นด้านบน