Variety Update :

ปักกิ่งลดฝุ่นพิษ PM2.5 ลงได้กว่าครึ่งใน 5 ปี เล็งปลูกป่าเพิ่มอีก 6 หมื่นไร่

                                            ภาพจาก ไทยรัฐ

23 ม.ค.2564 ทางการกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีนเปิดเผยว่า ความหนาแน่นของฝุ่น PM2.5 ในปักกิ่งลดลงร้อยละ 53 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020)

ข้อมูลที่เผยแพร่ ณ ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนเทศบาลนครปักกิ่ง ชุดที่ 15 ครั้งที่ 4 ระบุว่าความหนาแน่นของฝุ่น PM2.5 ในปักกิ่งลดลงเกินครึ่งในปี 2020 เมื่อเทียบกับปี 2015 ทำให้ปักกิ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝุ่น PM2.5 หนาแน่นต่ำสุดและลดลงชัดเจนสุดในภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย

ความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ในปักกิ่งอยู่ที่ 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี 2020 ลดลงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบปีต่อปี และทำสถิติต่ำสุดนับตั้งแต่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งแรกในปี 2013


คุณภาพอากาศในปักกิ่งดีขึ้นจนเข้าใกล้มาตรฐานการควบคุมฝุ่น PM2.5 ระดับ 2 ของประเทศ ซึ่งกำหนดความเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้นปักกิ่งยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลงกว่าร้อยละ 23 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

และปักกิ่งยังวางแผนปลูกต้นไม้ 10,000 เฮกตาร์ (ราว 62,500 ไร่) ในปี 2021 เพื่อเพิ่มพูนความครอบคลุมของป่าไม้ทั่วเมืองให้อยู่ที่ราวร้อยละ 45 ภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า

ทางการกรุงปักกิ่งแสดงคำมั่นเดินหน้าความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลภาวะอย่างฝุ่น PM2.5 ก๊าซโอโซน สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในปี 2021


 


ที่มา  China Xinhua News


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: