Variety Update :

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ระลอกใหม่ จากแบงก์ชาติมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ระลอกใหม่ จากแบงก์ชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการ ช่วยเหลือคนไทยและลูกค้าในช่วงของการระบาดของโควิด19 รอบใหม่ 2564 โดยขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยในการชำระหนี้ โดยสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึง 30 มิ.ย. 64

ให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือ #ลูกหนี้ทุกประเภท ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อและคำนึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี้ ดังนี้

ล่าสุดสำหรับมาตรการก่ารควบคุมการแพร่ระบ่าดโควิด 19 ที่ จ.สมุทรสาครได้ผ่อนปรนมาตรการร้านอาหารและร้านตัดผมดังนี้

1.ร้านตัดผม เปิดได้ทั้งจังหวัด ตั้งแต่06.00 -21.00 น. ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้
2.ร้านอาหาร เปิดได้ทั้งจังหวัด ยกเว้นใน 8ตำบล ท่าทราย มหาชัย โกรกกราก ท่าฉลอม นาดี บางหญ้าแพรก โคกขาม ท่าจีน ตั้งแต่ 06.00-21.00 น.

เว้นระยะห่าง นั่งได้โต๊ะละ 1-2 คน (มีฉากกั้น)


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: