Variety Update :

เซ็นทรัล เวสต์เกต มอบพื้นที่เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เดินหน้าการเป็น Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงด้วยการจัดสรรพื้นที่อำนวยความสะดวกกระจายในอีก 5 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ พิษณุโลก อุดรธานี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต
กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทย ร่วมกับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บริเวณชั้น G โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ชีวิตได้อย่างครบจบในที่เดียว ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนามีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตหรือ Center of Life ของทุกชุมชนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลไปตั้งอยู่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดสรรพื้นที่ให้บริการประชาชน ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว  
นอกจากนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยังเปิดให้บริการประชาชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีก 5 สาขา ทั่วประเทศ ได้แก่

• เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3                   เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.

• เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี บริเวณชั้น 3              เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.

• เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ชั้น 3             เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.

• เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G                  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.

• เซ็นทรัล ภูเก็ต (ฝั่งเฟสติวัล) ชั้น B                เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.

***ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: