Variety Update :

กรมอุทยานฯ จัดงาน วันเสือโคร่งโลกประจำปี 2563 ป่าไทยไม่ไร้เสือ ที่หอศิลป กทม.กรมอุทยานฯ จัดงาน “วันเสือโคร่งโลกประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “ป่าไทยไม่ไร้เสือ Roar for Thai Tigers” วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลป กทม.

เวลา 10. 00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริตสามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “วันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2563”

นายประกิต กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเสือโคร่งโลก และในปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 10ปี ที่การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ได้มีมติให้มีการรณรงค์อนุรักษ์เสือโคร่งทุกวันที่ 29 กรกฎาคม อีกทั้งยังครบรอบการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีในทวีปเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งแรก ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้แทนจากประเทศที่เป็นถิ่นอาศัยของเสือโคร่ง จำนวน 13 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รัสเซีย จีน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ร่วมประกาศเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติตามปฏิญญาหัวหิน เรื่อง การอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งเป็นแผนฟื้นฟูประชากรเสือ โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ให้มากขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี พ.ศ. 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงกำหนดจัดงาน “วันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2563” (Global Tiger Day 2020) ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ป่าไทยไม่ไร้เสือ - Roar for Thai Tigers” ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ประเทศไทย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย เป็นต้น ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอนุรักษ์เสือโคร่งที่บริเวณ ผนังโค้ง ชั้น 5


สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานในเวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม พร้อมกับร่วมเสวนาในหัวข้อ “ป่าไทยไม่ไร้เสือ - Roar for Thai Tigers” โดยมี ดร.อนรรฆ
พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาวิจัยเรื่องเสือโคร่ง และ เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ นักแสดงชื่อดังและนักกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ จะมาร่วมพูดคุยถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์เสือโคร่งของประเทศไทย จากนั้นร่วมรับฟังเสวนาเวทีย่อย “tiger talk” ขององค์กรร่วมในหัวข้อ “อนาคตเสือโคร่งไทย อนาคตเสือโคร่งโลก”

ทั้งนี้นิทรรศการที่จัดแสดงบริเวณแนวโถงชั้น 5 นั้น สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 แบ่งเป็น 4 โซน โดยโซนที่ 1 เป็นข้อมูลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์เสือโคร่ง 6 หัวข้อ ได้แก่

1. ด้านงานวิจัยเสือโคร่ง : หัวใจแห่งการเรียนรู้เสือโคร่ง
2. ด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ : หัวใจแห่งการปกป้องเสือโคร่ง
3. ด้านการจัดการสัตว์กีบขนาดใหญ่ : หัวใจแห่งการเพิ่มจำนวนเสือโคร่ง
4. ด้านนโยบาย : หัวใจแห่งการกำหนดทิศทางการอนุรักษ์เสือโคร่ง
5. ด้านงบประมาณ : หัวใจแห่งการสนับสนุนงานอนุรักษ์
เสือโคร่ง
และ 6.ด้านการมีส่วนร่วม : หัวใจแห่งการอนุรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืน

โซนที่ 2 เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) ซึ่งผู้มาร่วมงานในวันที่ 29 กรกฎาคม สามารถถ่ายรูปจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera trap) ได้ในจุดนี้ โซนที่ 3 เป็นการนำเสนอประชากรเสือโคร่งผ่านแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแผนที่ประเทศไทย โซนที่ 4 เป็นโซนนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือโคร่ง กว่า 30 ภาพ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เสือโคร่งในครั้งนี้


 


ที่มา  ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: