Variety Update :

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จับมือปตท.เปิดอาคารพลังใจ รองรับผู้บริจาคโลหิตรพ.ธรรมศาสตร์ฯ จับมือ กลุ่ม ปตท. สร้างพลังใจ เสริมพลังชีวิต เปิด “อาคารพลังใจ” รองรับผู้บริจาคโลหิต บริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ
 
วันที่ 12 พ.ค. ​รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เผยว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เปิด “อาคารพลังใจ” เพื่อรองรับการให้บริการผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการทำบุญหรือบริจาคกับทางโรงพยาบาลได้จำนวนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีการให้บริการรับบริจาคเงินและรับบริจาคเลือดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 และการเปิดโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้มีทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปติดต่อเข้ามาเพื่อบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนมากจนเกิดความแออัดและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการทิ้งระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคและตามมาตรการความปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างทางสังคม โรงพยาบาลจึงได้มีแนวคิดในการรวมการให้บริการอยู่ด้วยกัน คือ การรับบริจาคเงิน การรับบริจาคเลือด และการรับบริจาคร่างกาย อวัยวะ มาอยู่ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก กลุ่ม ปตท. นำโดย คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (ใมหาชน) ในฐานะนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคาร เป็นจำนวนเงิน 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) ทำให้อาคารหลังนี้มีที่มาของชื่ออาคาร เพราะเกิดจากพลังความรัก ความศรัทธา ของกลุ่ม ปตท. ที่จะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ให้ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของชื่อ “อาคารพลังใจ”

“อาคารพลังใจ” ตัวอาคารเป็นอาคารรูปทรงแปดเหลี่ยม สูงสองชั้นครึ่ง รอบด้านผนังอาคารเป็นกระจกหนา เพื่อให้ผู้ใช้บริการมองเห็นได้รอบทิศทางอาคาร ใช้พื้นที่ก่อสร้างบริเวณสวนหย่อมของโรงพยาบาล โดยปรับภูมิทัศน์รอบตัวอาคาร และไม่มีการตัดต้นไม้ในการก่อสร้างตัวอาคาร เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโรงพยาบาลให้มีปริมาณเท่าเดิม และเป็นอาคารในรูปแบบประหยัดพลังงานบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: