Variety Update :

ศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำนานเพลง เปิดรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกกรุง ชิงถ้วยพระราชทาน


เวทีศาลาเฉลิมกรุง เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) ปี 2562 : เชิญชวนเยาวชนที่ชื่นชอบการร้องเพลงลูกกรุง สมัครเข้าร่วมโครงการฯ วันนี้ - 15 กันยายน 2562

ศาลาเฉลิมกรุง เปิดเวทีอันทรงเกียรติ รับสมัครผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต ในโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินสดและของรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2562 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง

ศาลาเฉลิมกรุงเปิดรับสมัครชายและหญิง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจนและต้องไม่เป็นนักร้องอาชีพหรือสังกัดค่ายเพลงใดๆ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม คือ

1. ภาพถ่ายสีหน้าตรงขนาดโปสการ์ดจำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ซีดี(CD-Audio/MP3) บันทึกเสียงร้องเพลงตนเอง 1 เพลง (ต้องเป็น 1 ในเพลงที่กำหนดให้) โดยนำเอกสารทั้งหมดแนบมาพร้อมกับใบสมัครศาลาเฉลิมกรุงจะเริ่มทำการคัดเลือกจากซีดีที่ส่งเข้ามาในเดือนกันยายน การประกวดคัดเลือกรอบแรกเดือนตุลาคม บนเวที “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ณ ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า และรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน ณ เวทีศาลาเฉลิมกรุง การประกวดบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชย์

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เงินสดและของรางวัลกว่า 100,000 บาท และจะได้ร่วมร้องเพลงบนเวทีศาลาเฉลิมกรุงในรายการศาลาเพลง - ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับนักร้องและศิลปินคุณภาพ ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการอบรมในเรื่องแนวทางการร้องเพลงที่ถูกต้อง จากครูเพลง ศิลปินแห่งชาติ และนักร้องคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศาลาเฉลิมกรุง เลขที่ 66 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2225-8757-8


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: