Variety Update :

กระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ศักยภาพเครื่องปั้นดินเผาชุมชน ปี 62


ดร เกษสุดา ดอนเมือง ผอ .กลุ่มวิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยแก่ thaiza ถึงความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื่องปั่นดินเผาในปี 2562  หลังจากได้มาร่วมแสดงในงาน Thailand Industry Expo 2019 ที่ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ว่าสำหรับ โครงการที่กลุ่มวิจัยได้ไปช่วยพัฒนาผู้ประกอบการชมุชน ทุกวันนี้เป็นกลุ่มเครื่องปั้นแบบวิถีชาวบ้าน  7 กลุ่ม คือจากเชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ อุดรธานี


เธอเล่าว่า ปกติกล่มชาวบ้านเขาทำงานของเขาอยู่แล้ว คือมีการทำเครื่องปั้นดินเผาในชุมชน เราเข้าไปช่วย พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีรูปแบบใหม่ขึ้นมา ให้มีฟังก์ชั่นในการใช้งาน  เช่น เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอน แต่ก่อนก็จะมีแต่กระถาง ตอนนี้ปรับให้เป็นถังกรองน้ำ ให้มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น


เธอเผยอีกว่าสำหรับ ที่เชียงใหม่ มีกลุ่มรักษ์ดิน เดิมเขาทำตุ๊กตาช้าง รูปสัตว์ต่างๆ  แต่ซ้ำๆ เราก็ไปพัฒนารูปแบบงานให้เขามีรูปใหม่ๆ เสริมความรู้เทคนิกการปั้นใหม่ จนทำให้เกิดตุ๊กตาน่ารักมากขึ้น ทันสมัยมากขึ้น และก้าวไปสู่งานดีไซนด์ เช่นพัฒนาเป็น เตาน้ำหอม คิดสูตรดินใหม่ที่ดูดซับกลิ่น หรือการนำดินไปจุ่มน้ำหอมเพื่อสร้างสินค้าใหม่ขึ้นมา คือนำเทคโนโลยี เอาไปช่วยพัฒนางานชุมชน“ สำหรับกิจกรรมที่กลุ่มต่างๆมาแสดงกันในงาน  Thailand Industry Expo 2019 ที่ชาแลนเจอร์ ปีนี้ เราได้นำนักออกแบบกับผู้ประกอบการณ์มาจับกลุ่มกัน มาทำกลุ่ม แมชชิง ธุรกิจ เพื่อให้ชาวบ้านจะได้ขายของได้ มีช่องทางตลาดมากขึ้น  สำหรับงานแสดงครั้งนี้ เป็นกลุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาตลาดล่างนะ แต่สำหรับตลาดบนยังมีเครื่อง เซรามิก ที่สระบุรี อันนั้นไม่เกียวกับกลุ่มเรา งานครั้งนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผาขึ้นรูปตามวีถีนะ เป้าหมายเรา เราก็อยากพาสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกแต่ตอนนี้ เอาแค่ขายในนี้ก่อน

 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: