Variety Update :

เชิญชมนิทรรศการ Rendezvous สังสรรค์ศิลป์ 29 มิ.ย.-28ก.ค.นี้เชิญชมนิทรรศการ Rendezvous สังสรรค์ศิลป์ 29 มิ.ย.-28ก.ค.นี้

ในวาระครบรอบสามปีแห่งการก่อตั้งกลุ่มนักสะสมศิลปะDiscerning Eye และในโอกาสก่อตั้งสมาคมนักสะสมศิลปะไทย กลุ่ม Discerning Eye มีความภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ “Rendezvous: สังสรรค์ศิลป์” ซึ่งเป็นการรวบรวมเอางานศิลปะชิ้นรัก ชิ้นหวงของสมาชิกมาจัดแสดง ให้กับผู้ที่มีใจรักในงานศิลปะทุกท่าน ได้มีโอกาสเห็น ศึกษา และชื่นชมงานศิลปะ งานศิลปะเหล่านี้ผ่านสายตาการคัดเลือกมาจากนักสะสมหลากรุ่นตั้งแต่นักสะสมรุ่นใหม่ไปจนถึงนักสะสมที่มีอายุการเก็บงานมายาวนานกว่ายี่สิบปี


ในงานจะประกอบไปด้วยผลงานศิลปะจากฝีมือศิลปินตั้งแต่ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นครู ศิลปินชั้นนำ และศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรง หลายชิ้นเป็นผลงานที่หาชมได้ยาก ผลงานของศิลปินที่ร่วมแสดงอาทิ  เฉลิม นาคีรักษ์  ดำรง วงศ์อุปราช  ทวี นันทขว้าง สวัสดิ์ ตันติสุข  ประเทือง เอมเจริญ  อังคาร กัลยาณพงศ์  ทวี รัชนีกร เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ  มณเฑียร บุญมา จ่าง แซ่ตั้ง  สุเชาว์ ศิษย์คเณศ  สุจริต หิรัญกุล  บัณฑิต ผดุงวิเชียร สันต์ สารากรบริรักษ์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ประกิตศิลป์ วรมิศร์  ชำเรือง วิเชียรเขตต์  ชาติชาย ปุยเปีย  สมโภชน์ อุปอินทร์  ลาวัลย์ อุปอินทร์ ประทีป คชบัว เริงศักดิ์ บุญยวาณิชย์กุล  สมภพ บุตราช  ประสงค์ ลือเมือง  วสันต์ สิทธิเขตต์  อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ  ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี  หริธร อัครพัฒน์  นที อุตฤทธิ์  ตะวัน วัตุยา มิตร ใจอินทร์  อนุพงษ์ จันทร  อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน อานันท์ ราชวังอินทร์ วีระศักดิ์ สัสดี  ศักรานนท์ สุภาพ  สิโรจน์ พวงบุปผา  อเล็กซ์ เฟส เจนวิทย์ ไชยศรี และคาร์โล ริโกลี
ผู้ชมและนักสะสม เป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพสำคัญในการพัฒนาศิลปะ ศิลปิน และบุคลากรทางศิลปะต่าง ๆ จากตำแหน่ง ผู้ชม-ชื่นชม พัฒนาไปสู่สถานะภาพนักสะสมนับเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานสำหรับทุกท่าน ทั้งนี้ยังผนวกรวมไปถึงภัณฑารักษ์ นักวิชาการ นักวิจารณ์ ตลอดจนนักศึกษาศิลปะ บริบทของ “ผู้ชม คือ จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในโลกศิลปะ”

นิทรรศการศิลปะ RENDEZVOUS สังสรรค์ศิลป์ พิจารณาเป็นขั้นทุติยภูมิจากสายตาผู้ชมชอบสู่ภาคปฏิบัติการสะสมศิลปะ นักสะสมศิลปะไทยจำนวน 20ท่าน รวบรวมและคัดสรรผลงานศิลปกรรมจากคลังสะสมส่วนบุคคลเพื่อสื่อสาร อัตลักษณ์ รสนิยม และมุมมองต่อผลงานทัศนศิลป์ ผลงานศิลปะจำนวน 64ชิ้น ตั้งแต่ช่วงต้นศิลปะสมัยใหม่สู่ยุคศิลปะร่วมสมัยถูกนำเสนอต่อสาธารณะ ร้อยเรียงสะท้อนภาพวิวัฒนาการ พัฒนาการ และการเชื่อมต่อ/ต่อยอดทางความคิดของศิลปินในช่วงกระแสเวลาที่แตกต่าง


นิทรรศการศิลปะ RENDEZVOUS: สังสรรค์ศิลป์ แสดงทัศนคติทางศิลปะผ่านมุมมองของนักสะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การส่งเสริมศิลปิน-ศิลปะ-วงจรรายล้อมทางศิลปะการเก็บรักษาอนุรักษ์ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักสะสม การสร้างมูลค่า ตลอดจนการสร้างมิตรภาพระหว่างนักสะสม ศิลปิน และบุคคลในแวดวงศิลปะ โดยหวังว่าจะเป็นการกระตุ้น สร้างแรงบรรดาลใจให้กับนักศึกษาศิลปะ บุคคลทั่วไป และนักสะสมรุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นโอกาสให้กับการพบปะกันระหว่างนักสะสม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รสนิยมและมิตรภาพ

นิทรรศการ Rendezvous สังสรรค์ศิลป์ จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม2562 ณ ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: