Variety Update :

สวยมาก ซากุระสายพันธ์ย้อยอายุ 300 ปี บานเต็มที่แล้ว


สวยมาก ซากุระสายพันธ์ย้อยอายุ 300 ปี บานเต็มที่แล้ว

Matabeezakura (又兵衛桜) ต้นซากุระสายพันธ์ย้อย Shidarezakura (枝垂れ桜) ต้นใหญ่ อายุ 300 ปี สูง 13 เมตร เส้นรอบวง 3 เมตร ปีนี้ถึงจุดบานเต็มที่วันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ช้ากว่าปีที่แล้ว 5 วัน


มะตะเบย์ซากุระ Matabeezakura หรืออีกชื่อหนึ่ง Takizakura (瀧桜) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ Oouda Hongou (大宇陀本郷) เมือง Uda (宇陀市) จังหวัด Nara (奈良県) เริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ เมื่อถูกใช้เป็นภาพช่วงไตเติ้ลเริ่มต้นเรื่องในละครอิงประวัติศาสตร์ Taiga drama ของ NHK ในปี 2000 เรื่อง Aoi Tokugawa sandai (葵 徳川三代)


 


 


 


 

 
ที่มา  World Walker


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: