Variety Update :

น่ากิน!! Nodaya ร้านปลาไหลย่างที่เปิดมา 150 ปีน่ากิน!! Nodaya ร้านปลาไหลย่างที่เปิดมา 150 ปี

ขึ้นชื่อเรื่องอาหารญี่ปุ่นต้องมีเมนู "ปลาไหลย่าง" และขึ้นชื่อเรื่อง "ปลาไหลย่าง" ก็ต้องเป็นร้านนี้เลย "Nodaya" ร้านปลาไหลย่างที่เปิดมา 150 ปี (1868) ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพราะเป็นร้านชื่อดังที่พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกใช้ปลาไหล Kyousui ปลาไหลเกรดสูงจาก Shizuoka และยังมีปลาไหล Washou จาก Kogoshima ทั้งยังพิถีพิถันกับการทำด้วยการเริ่มต้นทำการแล่ปลาและย่างหลังจากลูกค้าสั่งแล้วเพื่อให้ได้ความสดและคุณภาพดีสุด
ร้านตั้งอยู่ห่าง 2 บล๊อกจากประตูทางออกหมายเลข 2 สถานีรถไฟใต้ดิน Iriya สาย Hibiya หรือเดินจากสถานี JR Uguisudani ราว 5 นาทีจากประตูทางออกด้านทิศใต้ ถ้าใครมีโอกาสอย่าลืมไปชิมกันนะ 

ที่มา  World Walker

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: