Variety Update :

คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ได้รับรางวัลผู้เข้ารอบสุดท้ายจากภูมิภาคเอเชีย รางวัล Nansen Awardคุณเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้อุทิศชีวิตให้แก่การรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ได้รับรางวัลผู้เข้ารอบสุดท้ายจากภูมิภาคเอเชีย สำหรับรางวัล Nansen Award ของ UNHCR

ในฐานะคนที่มีความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอย่างหนักแน่น คุณเตือนใจได้ทุ่มเทเวลากว่า 40 ปีในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวเขาในประเทศไทยและเพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

คุณเตือนใจกล่าวกับ UNHCR ว่า “ฉันฝันถึงการมีสังคมส่วนรวมที่ไม่ทอดทิ้งคนที่มีความหลากหลายในสังคมและทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่”

เมื่อเธออายุได้ 20 ปีในปีพ.ศ. 2516 เธอเริ่มทำงานในฐานะอาสาสมัคร และ 30 ปีต่อมาในปีพ.ศ. 2549 เธอได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้ร่วมแก้ปัญหานโยบายอันนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวกับสัญชาติและทะเบียนราษฎร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา คุณเตือนใจยังคงรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติต่อไปในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อินดริก้า รัตวัตเต ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ UNHCR กล่าวว่า “ตลอดชีวิตของเธอ คุณเตือนใจได้แสดงถึงความยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในสิทธิมนุษยชน เธอได้ทุ่มเทอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าคนในชุมชนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยสามารถเข้าถึงสิทธิของตนได้ เธอทำให้อนาคตของพวกเขาหลายคนสดใสขึ้น”

หลังจากการแก้ไขกฎหมายที่สำคัญในปีพ.ศ. 2551 รวมถึงการมียุทศาสตร์เกี่ยวกับสัญชาติที่ก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ส่งผลให้จำนวนคนที่เคยไร้รัฐไร้สัญชาติกว่า 100,000 คน มีสัญชาติไทยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 รัฐบาลไทย ในฐานะที่เป็นผู้นำในระดับภูมิภาค อีกทั้งเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญต่อโครงการ #IBelong  ของ UNHCR ได้ให้คำมั่นสัญญาในการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจำนวน 480,000 คนภายในปีพ.ศ. 2567


บุคคลไร้รัฐ (บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ) คือบุคคลที่ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของรัฐนั้น และอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆ ในบางกรณีพวกเขาไม่สามารถเดินทาง จดทะเบียนสมรส เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทำงาน หรือมีส่วนร่วมกับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ่อยครั้งที่ไม่มีใครมองเห็นหรือรับรู้ถึงปัญหาที่พวกเขาประสบในชีวิต ทำให้พวกเขากลายเป็นคนชายขอบและถูกแยกออกจากสังคม ทั่วโลกมีคนจำนวนหลายล้านคนที่อยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นนี้

คุณเตือนใจ กล่าวว่า “ในฐานะมนุษย์ เราทุกคนสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและอย่างมีศักดิ์ศรี เราทุกคนมีสิทธิที่จะมีสัญชาติ เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมฉันถึงได้ทุ่มเททั้งชีวิตในการทำงานเพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ”

รางวัล Nansen Award เป็นรางวัลที่ UNHCR มอบให้แก่บุคคลดีเด่นที่อุทิศชีวิตให้แก่การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และบุคคลพลัดถิ่นภายในประเทศทั่วโลกเป็นประจำทุกปี รางวัลนี้ได้รับการตั้งชื่อตามนักสำรวจขั้วโลกชาวนอร์เวย์ Fridtjof Nansen ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยองค์การสันนิบาตชาติให้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยเป็นท่านแรก

สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ผู้ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการ #IBelong ของ UNHCR เป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ 2561


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: