Facebook Twitter
gPlus 
-

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ รวบรวมผลงานหัตถกรรมจัดงาน ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

|ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ รวบรวมผลงานหัตถกรรมจัดงาน ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมรวบรวมผลงานหัตถกรรมของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์กว่า 20 กลุ่มในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในงานแถลงข่าวได้ “น้องมอส น้ำอ้อย ชนะพาล” Miss Grand Thailand  2018 คนล่าสุด และรองทั้ง 4 อันดับ  คือรองอันดับ 1 จุ๊กจิ๊ก-จิรัชยา มิสแกรนด์ นครปฐม,  รองอันดับ 2 อิ๊ง-อิงชนก มิสแกรนด์ สกลนคร , รองอันดับ 3 บิว-นันทภัค มิสแกรนด์ บุรีรัมย์ และรองอันดับ 4 ตังเม-เมธาวี มิสแกรนด์ สระแก้ว ที่มาร่วมการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์อันงดงาม ในชื่อชุด ‘Mixed and Match’ Design by TUBE GALLERY ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์สุดอลังการครั้งแรกหลังได้รับตำแหน่งของพวกเธอ ที่เรียกเสียงฮือฮาและแสงแฟลชจากสื่อมวลชนได้อย่างล้นหลาม

โดยงานนี้นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ในฐานะหน่วยงานของรัฐ  มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมของไทย ได้กำหนดให้มีการจัดงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ของทั้งสองพระองค์ที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล จึงพระราชทานอาชีพเสริมด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่กลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ ก่อเกิดเป็นรายได้ที่เพิ่มพูนขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นมาเป็นลำดับนางอัมพวันฯ กล่าวเสริมว่า ในประเทศไทยมีกลุ่มชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์มากมายหลายกลุ่มหลาย เชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่กระจัดกระจายในหลายจังหวัดในแทบทุกภูมิภาค เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เย้า ลีซู ลาหู่ อาข่า ลั๊วะ และ “กลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่ราบ” เช่น  มอญ  ไทยลื้อ ไทยทรงดำ ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยยวน ภูไท ไทพวน ลาวครั่ง  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดำรงชีวิตอยู่กับทะเล ประกอบอาชีพด้านประมงเป็นหลักหรือที่รู้จักกันว่า “ชาวเล” เช่น  มอแกน อูรักละโว้ย

ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่ามีชีวิตผูกพันอยู่กับป่า ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่า เช่น มลาบรี (ตองเหลือง) ซาไก ทำให้วิถีชีวิตและจารีตประเพณีของกลุ่มชนเผ่า หรือกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีความหลากหลาย มีวัฒนธรรมประเพณีและภาษาของตนเอง ทั้งอาจมีความคล้ายคลึง หรือแตกต่างกันไปโดยสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม และการยึดถือความเชื่อตามประเพณีของตน แต่ก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะที่ติดตัวที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะด้านศิลปหัตกรรม และงานช่างฝีมือ เช่น การทอผ้า เย็บผ้า ปักผ้า การตีเหล็ก เป็นต้นซึ่งการจัดงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ในครั้งนี้ได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ส่วนนิทรรศการที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรกลุ่มชนเผ่า (ชาวไทภูเขา) และชาติพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ในพื้นที่สูงและชนบททุรกันดาร พร้อมรวบรวมผลงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์กว่า 20 กลุ่ม ในประเทศไทยมาแสดง
2. การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน (Workshop) เช่น การปักผ้า - เย็บผ้าแบบชนเผ่าม้ง / ชนเผ่ามูเซอ / ชนเผ่าเย้า ฯลฯ

และ 3. การจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเอกลักษณ์ชนเผ่าและชาติพันธุ์ กว่า 100 คูหา  เช่น ผ้าทอ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลงานที่สร้างสรรค์เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งร่างกาย ฯลฯ
      ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ได้ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-19.00น. และในส่วนของนิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1289 , www.sacict.or.th , www.facebook.com/sacict

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ รวบรวมผลงานหัตถกรรมจัดงาน ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ รวบรวมผลงานหัตถกรรมจัดงาน ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รวบรวมผลงานหัตถกรรมของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์กว่า 20 กลุ่มในประเทศไทย

SHAREความคิดเห็น
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ชวนชมงาน SACICT เพลิน Craft 2561

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ชวนชมงาน SACICT เพลิน Craft 2561

บิ๊ก ศรุต โชว์ฝีมืองานคราฟต์ เชิญชวนชมงาน SACICT เพลิน Craft 2561 ครั้งที่ 1ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระห...

SHAREความคิดเห็น
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ เชิญชมนิทรรศการชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทอง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ เชิญชมนิทรรศการชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทอง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เชิญชมนิทรรศการ “ชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทอง”ศูนย์ส่งเส...

SHAREความคิดเห็น
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ เตรียมจัดงานฝ้ายทอใจ ครั้ง 10 วิถีไทย ร่วมสมัย ด้วยฝ้ายทอมือ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ เตรียมจัดงานฝ้ายทอใจ ครั้ง 10 วิถีไทย ร่วมสมัย ด้วยฝ้ายทอมือ

SACICT ประกาศความพร้อมจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้ง 10” ชูแนวคิด “วิถีไทย ร่วมสมัย...

SHAREความคิดเห็น
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชวนอุดหนุนสินค้านวัตศิลป์ไทย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชวนอุดหนุนสินค้านวัตศิลป์ไทย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เล็งจัดงานแสดงสินค้า “ไทยนวัตศิล...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน