Variety Update :

85 ปีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


85 ปีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

“ศาลาเฉลิมกรุง” จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี “โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง” และครบ รอบ 13 ปี การก่อตั้ง “มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง” เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงและพิธีมอบทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ให้แก่ศิลปินด้านนาฏศิลป์ไทย และนักเรียนนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป

ต่อด้วยพิธีมอบทุนมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสโดยมี เศรษฐา ศิระฉายา(ศิลปินแห่งชาติ) ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส เป็นผู้มอบโดยมอบทุนให้แก่นักแสดงอาวุโสจำนวน 9 ทุน อาทิ ชาลี อินทรวิจิตร (ศิลปินแห่งชาติ), มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา(ศิลปินแห่งชาติ)ผู้แทน, พิศมัย ภักดีวิจิตร, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, น้ำเงิน บุญหนัก, กานดา นามแย้มแป้น, นภาพร หงสกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์ (ผู้แทน), สมสุข ประณต ฯลฯปิดท้ายวันดีดีด้วยการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงชุด เฉลิมฉลองนพบุรี โดยมีศิลปินนักร้องนักแสดง ผู้สนับสนุนสื่อมวลชนและบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงไทยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ศาลาเฉลิมกรุง เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นของขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยในโอกาสฉลองพระนคร 150 ปี เพื่อให้ประเทศไทยได้มีโรงมหรสพที่ได้มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ณ วันนี้ 85 ปี ศาลาเฉลิมกรุงเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกและแห่งเดียวที่ยังคงยืนหยัดเป็นศรีสง่าอยู่คู่กับบ้านเมืองไทย ให้ความสุขความบันเทิง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมายาวนานถึง 85ปี และเมื่อปี 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ศาลาเฉลิมกรุงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นสถานที่สำหรับแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ซึ่งกลับมามีบทบาทโดดเด่นอีกครั้ง ด้วยความบันเทิงครบทุกอรรถรส ทั้งภาพยนตร์ โขน ละคร และดนตรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสร้างความสุขความบันเทิงให้แก่ผู้คนทุกยุคสมัย
ปัจจุบันเป็นสถานที่แสดงจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เปิดการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน(ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์รอบ 19.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2224-4499


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: