Variety Update :

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่จัดงาน Lanna Expo 2018 ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่จัดงาน Lanna Expo 2018 ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัด งานแสดงสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของจังหวัด (Lanna Expo 2018) ระหว่างวันที่ ๒๒ มิ.ย.-๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิธีเปิดนิทรรศการ งาน “ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง” และ งาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าโถงนิทรรศการ ๑ (Hall 1) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินเยี่ยมชมกิจกรรม รวมถึงมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมต้อนรับ
นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน แสดงสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้า ที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) โดยในปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรม

ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการสินค้าเกษตรคุณภาพ และกิจกรรม “๑๐ ฟาร์มสุข” คือการเรียนรู้อาชีพความรู้เกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ ๑๐ บุคคลต้นแบบ โดยการพูดคุย เสวนา แนวทางการใช้ชีวิตพอเพียง อาทิ นายเสน่ห์ ทะพิงค์แก, นายรังสรรค์ กันธิยะ, นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา, นางผ่องพรรณ สะหลี, นางสาวประทุม สุริยา ฯลฯ, การแจกฟรี ๑๐ สูตร เมนูอาหารสุขภาพดีการเรียนรู้เมนูอาหารแปรรูป อาทิ เมนู ครีมงาดำ, ธัญพืชอัดแท่ง, คุ๊กกี้กาแฟ, เค้กลำไย ฯลฯ, การให้ความรู้เกี่ยวกับ สินค้ากลุ่มเกษตรภาคเหนือตอนบน ๑, การแจกต้นกล้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑, การเชิญชวนประชาชนร่วมตอบคำถามรับของรางวัล และ กิจกรรม work shop วิถีเกษตร วิถีพอเพียง เมนูอาหารสุขภาพดี นำโดยศิลปินชื่อดัง ยิ่งยง ยอดบัวงาม มาร่วมสาธิตการทำเมนู ปลาดอรี่ราดซอสเสาวรส ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ส่วนวันอื่นๆ ยังมีเมนู ฟักทองเชื่อมโบราณราดกระทิ, สลัดอาโวคาโด ธัญพืชซอสเสาวรสงาดำ ฯลฯ
นักร้องลูกทุ่งคนดัง ยิ่งยง ยอดบัวงาม กล่าวว่า ดีใจที่ได้มามีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้ เพราะปรกติแล้ว ผมก็ชอบแนวทางการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่แล้ว โดยเฉพาะเมนูอาหารที่นำมาสาธิตในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผมอยู่แล้ว เพราะผมเป็นคนชอบทานผัก ผลไม้ อยู่เป็นประจำ ดังนั้น การจัดงาน “ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง” และ งาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ของ เกษตร จ.เชียงใหม่ จึงมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้นำแนวคิดไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรม และ ประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๗๘-๙

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: