Variety Update :

เกาะรัตนโกสินทร์เชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๑ – ๒๕ เม.ย.นี้งานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” (The 236th Year of Rattanakosin City under Royal Benevoence) วันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงทพมหานคร

นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดงานฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๖ ปี ภายใต้ชื่องานว่า “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สร้างความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยการนำมรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า มานำเสนอ สู่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงาน จัดงาน  “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และจัดพิธีเปิดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ด้วยมหกรรมริ้วขบวนเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๖ ปี “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล”
 โดยในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศิลปินนักแสดงร่วมโชว์ในริ้วขบวน นำโดย เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก), พงศกร เมตตาริกานนท์ (เต้ย), กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล (มะปราง) และ กรกันต์  สุทธิโกเศศ (อาร์ม)

ริ้วขบวนจะดำเนินไปตลอดเส้นทางถนนราชดำเนิน ผ่านศาลฎีกา เข้าซอยหน้าพระธาตุ มุ่งหน้าโรงละครแห่งชาติขบวนความยิ่งใหญ่สวยงาม ตระการตา ถ่ายทอดเรื่องราว ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร คุณูปการพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีและพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่จารึกไว้  บนแผ่นดิน ให้ชาวไทยร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนตระหนักถึงความสามัคคี  ความเป็นปึกแผ่นของคนไทยทุกคนจวบจนปัจจุบัน โดยริ้วขบวนจะประกอบด้วยขบวนต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑.     ฉลองมหามงคลสมโภชน์ ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ : ขบวนตราสัญลักษณ์ราชวงศ์จักรี

๒.     รัชกาลที่ ๑ : สร้างบ้าน แปงเมือง : จำลองกระบวนพยุหยาตราสถลมารค กองทัพ ม้าศึก เหล่าทหาร

๓.     รัชกาลที่ ๒ : ฟูเฟื่องวรรณกรรม : ขบวนการแสดงโขน ตอน พระรามข้ามสมุทร
๔.     รัชกาลที่ ๓ : เลิศล้ำเศรษฐกิจ : การแสดงงิ้วจีน และกายกรรม แสดงถึงการเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของชาวจีนในรัชสมัยนั้น

๕.     รัชกาลที่ ๔ : แนวคิดอารยะ : การแสดงละครสั้น เรื่อง สนธิสัญญาเบาริ่ง

๖.     รัชกาลที่ ๕ : วัฒนะสู่สากล : การแสดงประกอบเพลงโยสลัม
๗.     รัชกาลที่ ๖ :  มากล้นการศึกษา : ขบวนปี่สก็อตวชิราวุธ และการแสดงสวนสนามของเหล่าลูกเสือ

๘.     รัชกาลที่ ๗ : ประชาธิปไตย : ระนาดโหมโรง ร้อง เล่น เต้นรำ ฟลอร์ศาลาเฉลิมกรุง

๙.     รัชกาลที่ ๘ : นำไทยสามัคคี : การแสดงเชิดสิงโตและมังกรจีน
๑๐. รัชกาลที่ ๙ : บารมีพระมากล้น : การจำลองเรือสุพรรณหงส์ และการแสดงนารายณ์ทรงสุบรรณ

๑๑. รัชกาลที่ ๑๐ : ประชาชนเปี่ยมสุข : ขบวนอาสาน้ำใจ รวมพลังไทย ให้ร่มเย็น


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: