Variety Update :

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ เชิญชมนิทรรศการชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทองศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เชิญชมนิทรรศการ “ชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทอง”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัด นิทรรศการ “ชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทอง” ภายใต้กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2018 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนผู้สนใจร่วม เรียนรู้ รักษ์งานหัตถศิลป์ไทย พร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ จับเข่าบอกเล่าเรื่องราวงานหัตถศิลป์ จาก 2 ครูช่างศิลปหัตถกรรม

“ธานินทร์ ชื่นใจ” ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2555 พร้อมเวิร์คช็อปในหัวข้อ “มหัศจรรย์ลายทองสร้างสรรค์งานศิลป์”   ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. และวันที่    19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.

“จักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์” ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2558 พร้อมเวิร์คช็อปในหัวข้อ “พวงกุญแจประดับมุก” ในวันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 1289  หรือ  www.sacict.or.th


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: