Variety Update :

คิง เพาเวอร์ เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ลงนามความร่วมมือกับคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561ต่อยอดโครงการด้านดนตรี ‘MUSIC POWER’  เปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านดนตรี พร้อมยกระดับทักษะ และศักยภาพด้านดนตรีของเยาวชนไทยสู่ระดับสากล

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ‘โครงการประกวดดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย’ ประจำปี 2561 โดยมีนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ลงนามร่วมกับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ที่ปรึกษาโครงการแข่งขันดุริยางค์เครื่องเป่าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการจัดการประกวด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม
ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม  ภายใต้แนวคิด KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีมีประโยชน์ให้กับสังคมไทยผ่านการสร้างและส่งผ่านพลังความดีให้กับคนในสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะ ‘เยาวชน’ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต โดยโครงการนี้ ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านกีฬา Sport Power 2) ด้านดนตรี Music Power 3) ด้านชุมชน Community Power และ 4) ด้านสุขภาพ และการศึกษา Health & Education Power อันนำไปสู่การดำเนินโครงการเพื่อสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติ ไปจนถึงระดับสากล

ประเทศไทยมีนักดนตรีมากความสามารถมากมายที่มีศักยภาพระดับนานาชาติ จึงเกิดแนวคิดต่อยอดโครงการด้านดนตรี โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดโครงการแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 หรือ Thailand International Wind Symphony Competition 2018 (TIWSC 2018) เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทย ตลอดจนคนไทยได้แสดงความสามารถด้านดนตรีอย่างแท้จริง

ที่ผ่านมา มีคนไทยทั้งเยาวชนที่เป็นเด็กเล็ก นักเรียนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถไปแข่งขันในต่างประเทศและคว้ารางวัลกลับมาได้ในหลายรายการ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม และความสามารถด้านดนตรีของคนไทย ซึ่งตรงกับแนวคิดของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ให้ความสำคัญในการสืบสานศิลปะทางดนตรีมาอย่างยาวนาน จึงมุ่งสนับสนุนให้คนไทย และเยาวชนไทยได้มีเวทีระดับโลกในการโชว์ศักยภาพจึงเป็นที่มาในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ นายอัยยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กว่า 30 ปีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันการดนตรีสมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนครอบคลุมตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท จนกระทั่งถึงระดับปริญญาเอกในหลายๆ แขนงวิชาดนตรี ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้เป็นแหล่งผลิตนักเรียน นักศึกษา นักดนตรีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาศิลปะทางดนตรีให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเสมอไป
ภายในงานจัดมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินศิษย์เก่า พัดชา AF, โบกี้ ไลอ้อน The Voice, ชามุก Stage Fight เบน The Voice 6 อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (BRASS ENSEMBLE VERSION) และแขกรับเชิญพิเศษ “โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ”

สำหรับการแข่งขัน TIWSC 2018 แบ่งงเป็น รอบคัดเลือก คัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้ามาแข่งขัน ไลฟ์สดการคัดเลือกผ่านเฟสบุ๊ค วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หรือ เฟสบุ๊ค King Power Thai Power พลังคนไทย เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 16 กุมภาพันธ์ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ โดยสามารถติดตามการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 19 - 22 มีนาคมนี้ และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 24 มีนาคม ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ วงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้แสดงคอนเสิร์ตในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เวลา 16.00-18.00 น.ต่อไป โดยการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

ข้อมูลโครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 Thailand International Wind Symphony Competition 2018 (TIWSC 2018) ภายใต้ “KING POWER THAI POWER”

หลักการและเหตุผล
การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (Thailand International Wind Symphonic Competition 2018-TIWSC)  เปิดโอกาสให้วงดุริยางค์เครื่องเป่าในประเทศไทยและจากนานาชาติทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดได้มากขึ้น โดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในทวีปเอเชียเท่านั้นแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านดนตรีสู่ระดับโลก ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและฝึกฝนทักษะการเล่นดนตรีแบบรวมวง อีกทั้งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นดุริยกวี เป็นอัครศิลปิน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและชาวโลก และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยแต่ละวงจะบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพลงประจำชาติ และเพลงเลือกอื่นๆ

ปัจจุบันประเทศไทยมีวงดุริยางค์เครื่องเป่า (โยธวาทิต) จำนวนมาก โดยในแต่ละปีมีวงดุริยางค์เครื่องเป่าจากสถาบันต่างๆ เดินทางไปประกวดต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อาทิ เกาหลี แคนาดา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ อเมริกา ฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยต้องเสียดุลการค้าในการเสียค่าใช้จ่ายให้กับประเทศที่มีการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ต่อปี

ในการจัดการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติครั้งที่ 1-14 ในชื่อ Thailand International Wind Ensemble Competition - TIWEC ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยมีประเทศที่สนใจได้เข้าร่วมการประกวดมักจะเป็นประเทศในทวีปเอเชียใต้ ได้แก่ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฮ่องกง การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย จึงกลับมาอีกครั้งโดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้ชื่อการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (Thailand International Wind Symphony Competition 2018 -TIWSC) ซึ่งในการแข่งขัน TIWSC นี้ ได้เปิดการแข่งขันรุ่นไม่จำกัดอายุ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสพร้อมยกระดับให้วงดุริยางค์เครื่องเป่าไทยได้เข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติมากขึ้น  และกระตุ้นบรรยากาศทางด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรี ส่งเสริมให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านดนตรีในเวทีระดับนานาชาติให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

รอบคัดเลือก คัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้ามาแข่งขัน ไลฟ์สดการคัดเลือกผ่าน Facebook วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หรือ Facebook : King Power Thai Power พลังคนไทย วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th หรือ Facebook : King Power Thai Power พลังคนไทย
 จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก
 รุ่น Class A  7 วง
 รุ่น Class B  9 วง
 รุ่น Class C  21 วง
 รุ่น Class D  12 วง

รอบรองชนะเลิศ วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 จำแนกการแข่งขันดังนี้
• วันที่ 19 มีนาคม 2561 รุ่น Class D แบ่งการแข่งขันวันละ 12 วง โดยการจับฉลาก เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ อาคารเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วันที่ 20 มีนาคม 2561 รุ่น Class C แบ่งการแข่งขันวันละ 21 วง โดยการจับฉลาก เวลา 09.00 – 17.00 น.
• ณ อาคารเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วันที่ 21 มีนาคม 2561 รุ่น Class B แบ่งการแข่งขันวันละ 9 วง โดยการจับฉลาก เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
• วันที่ 22 มีนาคม 2561 รุ่น Class A แบ่งการแข่งขันวันละ 7 วง โดยการจับฉลาก เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่น Class A จำนวน 5 วง    เวลา 16.30  – 19.30 น.
รุ่น Class B จำนวน 5 วง     เวลา 13.00 – 16.30 น.
รุ่น Class C และ Class D ประเภทละ 5 วง   เวลา 09.00 – 12.00 น.
 
รางวัลของการแข่งขัน
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า  4,330,000  บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถ้วยรางวัล
วงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้แสดงคอนเสิร์ตใน วันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
เวลา 16.00-18.00 น.

แบ่งเป็น รางวัล 5 ประเภท ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ
2. รองชนะเลิศอันดับ 1
3. รองชนะเลิศอันดับ 2
4. รางวัลป๊อปปูลาร์ โหวต
5. รางวัลชมเชย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: