Variety Update :

ททท.เปิด ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ปี 2561การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีเปิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”  ปี ๒๕๖๑ ไปเมื่อวันพุธที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐น.  ให้ชาวไทย & นักท่องเที่ยวต่างชาติ ตื่นตาตื่นใจริ้วขบวนสุดสวยงาม ตระการตา ณ บริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ถนนพระรามที่ ๑

โดยมี พลเอก  ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  มาร่วมในพิธี  และมีนางเอกชื่อดัง มิว นิษฐา จิรยั่งยืน , เก่ง  ธชย  ประทุมวรรณ ,เชฟปิง สุรกิจ เข็มแก้ว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในริ้วขบวน ( ไดอาน่า จงจินตนาการ และ วันปีย์ สัจจมาร์ค เป็นพิธีกรภายในพิธีเปิดงาน )

ซึ่งงานนี้จัดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับชั้นนำของโลก มีการเจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมที่มีเสน่ห์ และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น  ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบริ้วขบวนอันวิจิตรสวยงาม ตระการตา โดยริ้วขบวนจะเริ่มตั้งแต่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1  มาหยุดขบวนทำการแสดงหน้าบริเวณศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ แล้วขบวนจะมุ่งหน้าผ่านแยกราชประสงค์ จะมาสิ้นสุดขบวน ณ  สวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร   


โดยบรรยากาศภายในพิธีเปิด “ ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ปี ๒๕๖๑ จะเปิดงานด้วยริ้วขบวนท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๖ ขบวน ดังนี้

ขบวนที่ ๑ ขบวนตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย รถขบวนจะประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยวไทยประดับไฟสวยงาม ร่วมขบวนโดยนางเอกชื่อดัง นิษฐา (มิว) จิรยั่งยืน  รับหน้าที่เป็นนางประทุมวดีอัญเชิญตราสัญลักษณ์บนดอกบัวในสระโบกขรณี สื่อถึงสายสัมพันธ์จะทำให้เราทุกคนมีความห่วงใยรักใคร่ และผูกพันต่อกันอย่างแนบแน่น เพราะความรักใคร่  ปรองดอง ของไทยจะทำให้มีความสุข พร้อมขบวนการแสดงพิธีเปิด โขน ตอน บทพากษ์พระอินทร์ชมเมืองเสมือนดั่งการเสด็จ ลงมาของเหล่าเทพเทวดา  เพื่อร่วมปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ อย่างอย่างยืน โดยพระอินทร์เสด็จมาบนหลังช้างเอราวัณ ซึ่งช้างยังเป็นสัตว์มงคลคู่พระบารมี สัตว์มงคลประจำประเทศ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ขบวนที่ ๒ ขบวนประเพณีไทย ๕ ภาค
รถนำประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมไทยและประติมากรรมในประเพณีไทยทั้ง ๕ ภาค ประกอบด้วย

 - ภาคเหนือ จำลองวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ ประกอบการแสดงฟ้อนเมือง และ ประเพณีรับพระธาตุเจ้าเข้าเวียงจำลองขบวนอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทองเข้า เวียงเชียงใหม่ในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง พร้อมการแสดงฟ้อนเมืองเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือ พร้อมชนชาติไทยยวน ไทลื้อ ไทลาว ไทเขิน อัญเชิญเสลี่ยงสักการะพระธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่ และสมโภชพระธาตุเจ้าศรี จอมทอง 550 ปี ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี   

 - ภาคใต้ จำลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ประกอบกับการแสดงโนรา และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จำลองประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันสำคัญทางศาสนา ชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกัน แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้น
ห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เรียกว่า “ผ้าพระบฎ” เรียกว่า“แห่พระบฎขึ้นธาตุ” ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของเมืองนครศรีธรรมราช จึงมีปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันเพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) และในวันเพ็ญเดือน 6 (วันวิสาขบูชา) สืบมาจนทุกวันนี้ ขบวนประกอบการแสดงหมู่มวลโนรา พรานบุญ และโพน ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้

 - ภาคตะวันออก จำลองประเพณีแห่ปราสาทกองข้าว จ.ชลบุรี การจำลองประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีโดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ศรีมหาราชากองข้าวของทุกปี ชาวบ้านจะนัดหมายกันมา นำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกันและล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน โดยกำหนดจัดงานประเพณีระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน ของทุกปี ภายในขบวนรับชมการแสดงแตรวง มีการร้องรำทำเพลง การละเล่นสนุกสาน และการแสดงเกษตรกรขวัญข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำลองพระธาตุพนมจ.นครพนม ประกอบกับการแสดงรำภูไทจำลองพระธาตุพนม เป็นเจดีย์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในภาคอีสาน งานนมัสการพระธาตุพนม ซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน จะจัดในวันเพ็ญ เดือน 3 ของทุกปี โดยถือเอาวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันแรกของงาน และไปสิ้นสุดในวันแรม 1ค่ำ เดือน 3ภายในขบวนประกอบด้วยสาวงามฟ้อนภูไท เรณูนคร จังหวัดนครพนม ประกอบดนตรีพิณแคนอย่างครื้นเครง

 -ภาคกลาง จำลองประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรีจ.กาญจนบุรี ประกอบกับการแสดงกลองยาว “จำลองประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี”ของชาวไทยเชื้อสายมอญแห่งอำเภอสังขละบุรี งานจัดทั้งหมด 5 วันด้วยกัน โดยยึด ถือวันตามปฏิทินสงกรานต์ ของทุกปี มีการแสดงรำโทนกลองยาว และชาวมอญร่วมเทินสำรับเข้าวัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี

ขบวนที่ ๓ อรรถรสไทย
จะประกอบไปด้วยการจำลองอาหารคาวหวานทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ และเครื่องปรุงที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาประดับรถ เช่น ต้มยำกุ้ง ส้มตำ ข้าวซอย ขับกล่อมเสภาเครื่องคาวหวาน โดย คุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ และพบกับจานเด็ดตำรับไทยสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ ครัวตำรับไทยสู่ครัวโลก โดย Innovation Thai chef เชฟปิง คุณ สุรกิจ เข็มแก้ว ที่จะมาร่วมแสดงกับเหล่าเชฟ และ Street Food มากมาย                                

ขบวนที่ ๔ สีสันเทศกาล นำเทศกาลหลากสีสันจากทั่วทุกภาคที่จัดขึ้นในประเทศไทย มานำเสนอให้เห็นถึงความสนุกสนาน และสีสันของเทศกาลในเมืองไทย  เช่น งานเทศกาลผีตาโขน ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จ.เลย งาน Thailand International Kite Festival  งาน เทศกาล Ballon International ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมรับชมสีสันการแสดงบนท้องถนน และการแสดง Magic Box ผสมผสานการ Mapping ที่จะสร้างสีสันให้กับเมืองไทย
ขบวนที่ ๕ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
จำลองสนามแข่ง Motor GP ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ร่วมขบวนมาด้วยรถแข่งและเหล่านักกีฬาที่มาร่วมในขบวนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ พร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีของการแข่งกีฬาระดับโลก อย่าง AIR RACE 1 WORLD CUP 2017, The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018 พร้อมรับชมการแสดงจาก ปอมปอมเชียร์ ประกอบวง Marching Band สุดยิ่งใหญ่                

ขบวนที่ ๖ ขบวนเจ้าบ้านที่ดี
การจำลองเครื่องบินที่จะบินลงสู่เมืองไทย และพบกับการต้อนรับอันแสนอบอุ่น เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และอัธยาศรัยไมตรีจากชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานสายการบิน ตำรวจท่องเที่ยว พนักงานที่อยู่ในสายอาชีพการบริการต่างๆ คณะเจ้าบ้านที่ดี ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน รวมถึงชาวไทยทุกคนที่พร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่จะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ประกอบการแสดง Flash Dance ที่จะสร้างสีสัน และแสดงออกถึงความสนุกสนาน ความมีน้ำใจไมตรีของคนไทยทั้งประเทศ

ซึ่งแต่ละขบวนจัดรูปแบบออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่  สวยงาม ตระการตา ทำเอาประชาชนคนไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาร่วมชมริ้วขบวน ต่างพากันตื่นตาตื่นใจ ปรบมือให้กับความยิ่งใหญ่อลังการ สวยงามวิจิตร ตระการตา  โชว์จัดเต็มทั้ง แสง สี  เสียง  เรียกว่าเป็นพิธีเปิดปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ได้อย่างยิ่งใหญ่สุดประทับใจทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: