Variety Update :

มูลนิธิสายใจไทยชวนช้อปผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ในงานสานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนคนไทยร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมคุณภาพดี ในงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย.นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยฯ ได้ใช้เวลากว่า 4 ทศวรรษที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ทุพพลภาพของทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และพี่น้องร่วมชาติ ผู้ยอมสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้อยู่อย่างสันติ ในปีนี้ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” งานจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมของผู้ทุพพลภาพจากสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ กว่า 2,000 ชิ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ พร้อมชมมินิแฟชั่นโชว์ผ้าไหมและผ้าลินินลายพิมพ์ดอกไม้นานาชนิด ตลอดจนการสาธิตงานฝีมือหัตถกรรมจากแผนกงานต่าง ๆ ของมูลนิธิสายใจไทยฯ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สำหรับบรรยากาศภายในงานวันแถลงข่าวที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ และ ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ เป็นประธานกล่าวถึงการจัดงาน พร้อมด้วยเซเลบริตี้ใจบุญที่มาช่วยสนับสนุนผลงานหัตถกรรมฝีมือคนไทย อาทิ วนิดา ดุละลัมพะ, ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์, จรรยา เฮงตระกูล, เบญจมาศ รุจิรวงศ์, มยุรี อิงคนินันท์ และ ธาริกา มงคลสุข เพื่อให้โอกาสและกำลังใจแก่สมาชิกผู้ทุพพลภาพของมูลนิธิสายใจไทยฯ


ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ กรรมการ และรองผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการมูลนิธิสายใจไทยฯ รวมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสมาชิก ซึ่งล้วนเป็นทหารผ่านศึก ตำรวจ และสมาชิกครอบครัว เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนหารายได้เข้าหน่วยพัฒนาอาชีพฯ มูลนิธิสายใจไทยฯ จึงได้จัดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ซึ่งขณะนี้ทางมูลนิธิสายใจไทยฯ มีสมาชิกและครอบครัวที่ดูแลจำนวนกว่า 4,000 ครอบครัว จากทั่วประเทศ โดยมุ่งมั่นสร้างอาชีพตลอดจนสมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป งานหัตถกรรมนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ซึ่งล้วนอาศัยทักษะการฝึกฝนผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ความเพียรพยายาม ความตั้งใจ และเพื่อสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพอันเป็นเลิศซึ่งในปัจจุบันงานหัตถกรรมของมูลนิธิสายใจไทยฯ ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากชาวไทยและชาวต่างชาติช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่สมาชิกผู้ทุพพลภาพ ทั้งเป็นการใช้สินค้าไทยพร้อมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักสู่สากล และเป็นการทำกุศลอีกทางหนึ่งด้วย”

ด้าน ร.ต.ต่วนอัมรัน กูโซะ อดีตพลทหารประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดยะลา หนึ่งในสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ เล่าว่า “ตัวเองเป็นทหารที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกระเบิดขาขาดทั้งสองข้างเมื่อ 6 ปีที่แล้ว โดยหลังจากรักษาด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้นเรื่อย ๆ เขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าเป็นสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อเข้าฝึกอาชีพในแผนกต่าง ๆ แต่สุดท้ายเลือกแผนกงานพู่กันระบายสี โดยเริ่มจากไม่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้ โดยใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนอยู่ประมาณ 1 ปี 6 เดือนจนเกิดเป็นความชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คือ การเพ้นท์ลายพวงมาลัยบนถาดไม้ ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยฯ ได้ให้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”


นอกจากนี้แล้วทางมูลนิธิสายใจไทยฯ ได้จัดทำผลงานไฮไลท์ชิ้นพิเศษสำหรับในงานนี้ โดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทอลงผ้าไหม ขนาด 12.5 x 16.5 นิ้ว และ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทอลงผ้าไหมขนาด 12.5 x 16.5 นิ้ว (จำนวนจำกัด) และครั้งแรกในการจัดจำหน่ายผ้าลินินลายพิมพ์ดอกไม้นานาชนิดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของมูลนิธิสายใจไทยฯ ตลอดจนการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่ตั้งใจทำขึ้นออกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะทั้ง 7 แผนก ได้แก่ แผนกงานเครื่องหนัง แผนกงานลวดลายบนแก้ว แผนกงานพู่กันระบายสี แผนกงานไม้ แผนกงานตัดเย็บ แผนกงานสวน และแผนกงานพิเศษ อาทิ กระเป๋าสุภาพสตรีรูปแบบใหม่ ๆ ทำด้วยผ้าไหมหลากสีสัน หนังประเภทต่าง ๆ  และวัสดุจักสาน ผ้าพันคอผ้าไหมซาตินคอลเลคชั่นพิเศษประจำปี 2560 การเพ้นท์ลายพวงมาลัยบนถาดไม้รูปทรงต่าง ๆ บนโต๊ะและเก้าอี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมอื่น ๆ กว่า 2,000 ชิ้น นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกสายใจไทยผู้ทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศชาติ


มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลและประชาชนทั่วไป เที่ยวงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ซึ่งจะขึ้นจัดระหว่าง วันที่ 21 – 27พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ  ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมถ์บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: