Variety Update :

มัดหมี่ พิมดาว ภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทย ทหารของพระราชามัดหมี่ พิมดาว ภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทย ทหารของพระราชา

นอกจากจะเกิดในครอบครัวทหาร และถูกปลูกฝังเรื่องรักชาติมาตั้งแต่ยังเด็กแล้ว “มัดหมี่-พิมดาว” เจ้าของเพลง “เมฆฝนใจใน” ศิลปินภายใต้ชายคา Five Four Records (ไฟว์ โฟร์ เรคคอร์ด) ยังได้สานต่ออุดมการณ์และแนวคิดของครอบครัวในการรับใช้ชาติ โดยปัจจุบันเจ้าตัวรับราชการทหารในยศ “ร้อยโทหญิง พิมดาว พาณิชสมัย” สังกัดกรมดุริยางค์ทหารบก ซึ่ง “มัดหมี่” เผยว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดที่ได้ทำงานเพื่อชาติ


“มัดหมี่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ(กรมดุริยางค์ทหารบก) 3 ปีแล้วค่ะ มัดหมี่จบเอก voice จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย ณ ตอนนั้นได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานราชการด้วยการร้องเพลง มอบความสุขให้ประชาชน และทหารอยู่บ้าง หลังจากนั้น ที่กรมดุริยางค์มีตำแหน่งว่างและต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านนี้ เราเลยได้โอกาสที่ดีในการเข้าไปทำงาน ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าคุณพ่อมัดหมี่ก็เป็นทหาร ท่านปลูกฝังให้เรารักชาติ ทำตัวให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่เด็กๆ เราเป็นลูกคนโตได้ทำหน้าที่ทหารอย่างที่คุณพ่อเคยทำมาก็เป็นความภูมิใจที่สุด อาชีพทหาร เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และสร้างความภูมิใจให้กับมัดหมี่และครอบครัวเป็นอย่างมาก ได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจ ที่สำคัญ งานมัดหมี่คือการมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้ประชาชนและทหาร ได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชน ได้ร้องเพลงเพื่อเป็นกำลังใจในภาระหน้าของทหาร การฝึก การอยู่ในระเบียบกับความผู้หญิงถามว่าหนักหนามั้ย สำหรับมัดหมี่ไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะมัดหมี่ยึดพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงตรัสว่าให้รู้จักหน้าที่ของตน รู้จักเสียสละ ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นรู้จักให้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด มาใช้เป็นหลักในการทำงานและการดำเนินชีวิตค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: