Variety Update :

มหกรรมย่านกะดีจีน ต้นแบบการเกื้อหนุนกันสู่สันติสุขมหกรรมย่านกะดีจีน ต้นแบบการเกื้อหนุนกันสู่สันติสุข
 
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 9 กันยายน  2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดงาน มหกรรม 6 ชุมชนย่านกะดีจีน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ เกื้อหนุนกัน สู่สันติสุข โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธี ได้เปิดฤกษ์ด้วยการเดินทางมาสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่พระราชวังเดิม กองทัพเรือ และขึ้นเรือพร้อมกับ พลตำรวจเอกพิชิต ควรเตชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานจัดงานร่วมเดินทางมาเปิดงานที่ชุมชนซางตาครู๊ส โดยมีผู้นำชุมชน 6 ชุมชน พร้อมด้วย ดร.ต่อง-ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงค์กุล ผู้ช่วยรองอธิการบดี พร้อมนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมการแสดงเชิดสิงโต กลองสะบัดชัย


บรรยากาศภายในงานช่วงเช้า ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนย่านกะดีจีน โดยมี ดร.พนม ปีย์เจริญ ดำเนินรายการ  การฝึกปฏิบัติการทำหมูกระดาษ  150 ตัว การฝึกปฏิบัติการย้อมผ้าคราม  คณะร่วมสักการะศาลเจ้าเกียนอันเก็ง ชมพิพิธภัณฑ์กุฏีจีน การสาธิตทำขนมฝรั่งกุฏีจีน


ช่วงบ่าย มีการเสวนาเรื่อง การพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนตามความต้องการของชุมชน ด้วยการสนับสนุนของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  การประกวดการแต่งกายแบบวัฒนธรรมชุมชน การแสดงและการสาธิตของดีชุมชนย่านกะดีจีน ชมสถานที่สำคัญของชุมชนย่านกะดีจีน ได้แก่ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร, โบสถ์ซางตาครู๊ส, ศาลเจ้าเกียนอันเก็ง, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวาร และ มัสยิดปางหลวง  ชมนิทรรศการ การสาธิตของดีชุมชนย่านกะดีจีน ชิมอาหารและชนมตำรับโบราณนอกจากนี้  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดทำสารคดีเชิงข่าว ซึ่งได้ถ่ายทำเพื่อ ต้องการเน้นให้เห็นถึงชุมชนที่มีวิถีชีวิตต่างศาสนาต่างความเชื่อสามารถอยู่รวมกัน (assimilation) อย่างมีความสุขได้อย่างไร ถือเป็นต้นแบบที่จะเผยแพร่ไปยังชุมชนอื่นๆ ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: