Variety Update :

ศิริราชจัดงานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตศิริราช ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม จัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

วันนี้ ( 24 ส.ค.60 )  เวลา 15.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 รพ.ศิริราช

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า “กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตฯ เป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลจัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 3 และเป็นวาระพิเศษที่ รพ. ศิริราช และ มูลนิธิไทยคมร่วมจัดงานขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศจำนวนกว่า 65,000 ราย ที่จะมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ  ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานจะนำไปสมทบกองทุน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตในศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ป่วยต่อไป ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  เพราะนอกจากจะได้ออกกำลังกาย ได้รับความรู้แล้ว ยังได้ร่วมทำบุญด้วยครับ”
 

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  กล่าวว่า “โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกราว 16.7 ล้านรายต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจาก  โรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านราย ยิ่งไปกว่านั้น มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อ 100,000 ราย หรือร้อยละ 2 โดยถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง อันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีอัตราการพิการสูงถึงร้อยละ 70 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ  หากประชาชนไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกวิธี  ในบทบาทของโรงพยาบาลศิริราช ที่เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้จัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วยอย่างทันการณ์ รวมทั้งพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงรุก เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย”  

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวว่า “โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการรับประทานอาหารเค็ม  ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจจริงที่จะหันมาดูแลสุขภาพ  การออกกำลังกายจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกท่านสามารถทำได้ทันที โอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยพิธีเปิดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จะเริ่มในเวลา 04.30 น.  เริ่มปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม เวลา  05.00 น. ณ บริเวณแยก จปร. และเข้าเส้นชัยบริเวณลานหน้า รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์ กิจกรรม ประกอบด้วย  1.) เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร  2.) วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร  และ 3.) ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 30 กิโลเมตร กิจกรรมทุกประเภทมีอัตราค่าสมัครเท่ากันคือ 350 บาท ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อและ Race Pack ล่วงหน้า และจะได้รับเหรียญรางวัลเมื่อถึงเส้นชัย

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ( 26 พ.ย.60) ยังมีการจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ทาง www.sirirajstrokecenter.com  หรือ facebook:  sirirajstrokecenter”


คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิไทยคม  กล่าวว่า “มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย รวมถึงการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ  เนื่องจากเราเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดีนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ด้วย  สำหรับกิจกรรมที่โรงพยาบาลศิริราชจัดขึ้นครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาส  ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้สังคม ด้วยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ทำให้คนไทยได้รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง  วิธีป้องกัน และรักษาอย่างถูกต้อง เมื่อคนได้เข้าถึงความรู้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ย่อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้  ด้วยจุดร่วมทางแนวคิดที่ตรงกันของโรงพยาบาลศิริราชและมูลนิธิไทยคมในการให้ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงเป็นที่มาของการร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิริราชที่ได้ริเริ่มการจัดงานนี้  และให้เกียรติมูลนิธิไทยคมได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระพิเศษนี้ด้วย”

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง www.sirirajstrokecenter.com  ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560  หรือสมัครด้วยตนเองเพียงวันเดียวในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 - 17.00 น.  ณ บริเวณโถงอาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  รพ.ศิริราช สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช   โทร. 0 2414 1010   สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุนเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (D.3806) ได้ทุกวันที่  ศิริราชมูลนิธิ  โทร. 0 2419 7658-60บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: