Variety Update :

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เตรียมเปิดฉากการแสดงโขน ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”เตรียมเปิดฉาก “การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ๕ พ.ย. – ๕ ธ.ค.นี้ เฉลิมพระเกียรติ ๒ วาระมหามงคล

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดง “โขน” ซึ่งนับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทย อีกทั้งเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้อยู่สืบไป และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ รวมทั้งเป็นการฉลองครบ ๑ ทศวรรษของการจัดแสดง ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้เลือกบทรามเกียรติ์ เพื่อจัด การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ “ตอน พิเภกสวามิภักดิ์” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยจัดงานแถลงข่าว พร้อมโชว์ตัวอย่างไฮไลต์การแสดงโขน  ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ขึ้น ณ ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และผู้อำนวยการผลิตโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดแสดงขึ้นว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สืบสานและอนุรักษ์โขน ซึ่งถือเป็นสมบัติและเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ ตลอด ๑ ทศวรรษที่ผ่านมา ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขน รามเกียรติ์ ๗ ตอนด้วยกัน ได้แก่  ชุด “ศึกพรหมาศ”, ชุด “นางลอย”, ชุด “ศึกมัยราพณ์”, ชุด “จองถนน”, ชุด “ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์”,  ชุด  “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ” และ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ” จนประสบความสำเร็จและได้รับกระแส    ตอบรับให้มีการเพิ่มรอบสำหรับผู้ที่พลาดชมการแสดงในทุกๆ ปี นอกจากนั้น ในปีนี้ นับเป็นวาระพิเศษ นั่นคือ การฉลองครบรอบ ๑ ทศวรรษของการจัดแสดงโขนพระราชทาน รวมถึงวาระมหามงคลอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย อันได้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ทางมูลนิธิฯ จึงเลือกแสดง ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”  ขึ้น อันเป็นการสื่อความหมายของความจงรักภักดี และการรักษาความเที่ยงธรรมสุจริต นำเสนอในการแสดงครั้งนี้”
 สำหรับในปีนี้ ได้จัดให้มีการคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงอันยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์  โดย ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงรายละเอียดส่วนนี้ว่า "สำหรับในปีนี้ เรียกว่าได้รับความสนใจล้นหลามจากนักเรียน นักศึกษา ทั้งจากวิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ซึ่งในปีนี้จัดให้มีคัดเลือกนักแสดง จำนวน ๕ ตัวละคร คือ โขนพระ มีผู้สมัคร ๗๓ คน ละครพระ มีผู้สมัคร ๑๙๘ คน ละครนาง มีผู้สมัคร ๒๐๔ คน โขนยักษ์ มีผู้สมัคร ๑๓๗ คน และ โขนลิง มีผู้สมัคร ๑๖๐คน รวมทั้งสิ้นมีผู้สมัครในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๗๗๒ คน ซึ่งแต่ละประเภทตัวละครจะมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเพียง ๕ คน รวมจำนวน ๒๕ คน และสำหรับปีนี้ มีตัวละครโขนยักษ์ได้คะแนนเท่ากันในลำดับที่ ๕ จึงมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๒๖ คน จากผู้สมัครทั้งหมด เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีไม่แพ้ในปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว ในฐานะที่ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์อยากเชิญชวนให้ประชาชนคนไทย รีบจองบัตรกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะจัดแสดงเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ไม่อยากให้พลาดชมการแสดงเหมือนในปีก่อนๆ”


ด้าน อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้กำกับการแสดง ได้กล่าวถึงการแสดงในครั้งนี้ด้วยว่า “การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ในปีนี้ ได้นำบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ อาทิ บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๑, รัชกาลที่ ๒, รัชกาลที่ ๖ และบทโขนของกรมศิลปากรที่เคยจัดแสดง มาประมวลในส่วนที่มีชั้นเชิงในการแสดง และความไพเราะของบทเพลง มาเรียงร้อยปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยแบ่งเป็นตอนต่างๆ ได้แก่ องก์ที่ ๑ สุบินนิมิต ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ พิเภกถูกขับ, ตอนที่ ๒ พิเภกลาชายาและธิดา, ตอนที่ ๓ เนรเทศ, ตอนที่ ๔ พบนิลเอก, ตอนที่ ๕ สวามิภักดิ์ และ องค์ที่ ๒ ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ มณโฑทูลตัดศึก, ตอนที่ ๒ สนามรบ, ตอนที่ ๓ ผูกผมทศกัณฐ์ และ ตอนที่ ๔ แก้หอกกบิลพัท โดยที่ผู้ชมจะได้ชมการแสดง ที่ยังคงความวิจิตรและกระบวนท่ารำตามแบบฉบับโขนหลวงไว้อีกด้วย”

ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโขน อาทิ อาจารย์สุดสาคร ชายเสม ผู้ออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากประกอบการแสดง, ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิต, ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิต, อาจารย์เกิดศิริ นกน้อย ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง ฯลฯ มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมร่วมชมการแสดงไฮไลต์ของปี ชุด “ขับพิเภก” ภายในงานอีกด้วย

สำหรับ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตอน“พิเภกสวามิภักดิ์” กำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปที่ไทย  ทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา โทร.๐๒-๒๖๒-๓๔๕๖ หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๖๒o, ๘๒o, ๑,๐๒๐, ๑,๕๒๐ และ ๑,๘๒๐ บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา ๑๒o บาท (หยุดการแสดงทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.khonperformance.com
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: