Variety Update :

กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 2 “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล”กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 2 “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล”

ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล ชู “ปกป้อง” และ “ช่วยเหลือ” สองกลยุทธ์หลักรักษ์โลก สานต่อ “กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 2”  พร้อมผลักดัน “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล”

“ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล” อควาเรียมมาตรฐานระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร ดำเนินพันธกิจ “หลักการบริหารอควาเรียมแบบยั่งยืน” (Sustainability) ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นในหัวใจแห่งนักอนุรักษ์ ภายใต้ 3 กลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสำคัญ อย่าง “เพาะพันธุ์ ช่วยเหลือ ปกป้อง” (Breed, Rescue, Protect) อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางแนวคิด และการปฏิบัติผ่านกิจกรรมรักษ์โลกต่างๆ อนึ่ง เนื่องในโอกาส วันที่ 17 กันยายน ของทุกปีถือเป็น “วันทำความสะอาดชายฝั่งสากล” (International Coastal Cleanup Day) และเป็นกิจกรรมที่ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล ได้ริเริ่มและลงมือทำ เพื่อ “ปกป้อง” สิ่งแวดล้อมทางทะเลและริมชายฝั่งมาเป็นปีที่สอง ในปีนี้ เพื่อต่อยอดการรักษ์โลกตามหลักการบริหารอควาเรียมแบบยั่งยืน นอกจาก ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล จะสานต่อ “กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 2” ด้วยการเก็บขยะ ทำความสะอาดชายฝั่งเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีแล้ว ยังร่วม “ช่วยเหลือ” และผลักดันการ “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” ด้วยการเยี่ยมชมและทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี

เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม “วันทำความสะอาดชายฝั่งสากล” (International Coastal Cleanup Day) ที่อาสาสมัครนักอนุรักษ์จากทั่วทุกมุมโลกร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดผืนน้ำในประเทศของตน ปีนี้ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล จึงสานต่อกิจกรรม รวมพลกลุ่มอาสามัครทั้งในและนอกองค์กร พร้อมทีมเจ้าหน้าที่นักดำน้ำประจำอควาเรียม ร่วมกิจกรรม “รักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 2” ณ เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บขยะบนชายหาดตลอดแนวชายฝั่งสำหรับบุคคลทั่วไป และการเก็บขยะใต้น้ำ โดยทีมเจ้าหน้าที่ดำน้ำของ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล และกิจกรรมผลักดันการ “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” ประกอบด้วยการรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ พร้อมเยี่ยมชมและทำความสะอาดขัดบ่ออนุบาลเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี
                         นางสาวสกลภัส ปลูกจิตรสม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนโครงการ “เพาะพันธุ์ ช่วยเหลือ ปกป้อง” กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 2 นี้ เป็นกิจกรรมที่ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อต่อยอดและสืบสานแนวคิดการบริหารอควาเรียมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด ‘เพาะพันธุ์ ช่วยเหลือ ปกป้อง’ โดยการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด รวมถึงเก็บขยะในท้องทะเล เพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้กลับมาสะอาดและสวยงามอีกครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการที่ชัดเจนภายใต้หลักของการ ‘ปกป้อง’ (Protect) อนึ่ง หลักแห่งการบริหารอควาเรียมอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบทั้งหมด มิใช่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น ในปีนี้ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล จึงมุ่งสนับสนุนการอนุรักษ์ด้านการ ‘ช่วยเหลือ’ (Rescue) โดยเริ่มจากการ

ปลูกฝังความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพเรือ พร้อมด้วยการลงมือทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเลที่ทางกองทัพเรือได้ช่วยเหลือมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ให้ทั้งสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทางทะเลเหล่านี้ได้อยู่เคียงคู่กันไปตามธรรมชาติตราบนานเท่านาน นอกจากนี้ การร่วมช่วยเหลือเต่าทะเลในครั้งนี้ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล ยังจะดำเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในด้านการให้ความ ‘ช่วยเหลือ’ เต่าทะเลเช่นนี้อีกในอนาคตอันใกล้นี้”
นายวิบูลย์ รักเสรี ผู้อำนวยการแผนกดูแลสัตว์น้ำ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล กล่าวถึงความรู้สึกต่อกิจกรรมว่า “นอกจากจะภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ในการนำทีมนักดำน้ำของ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล มาดูแลความสะอาดใต้ท้องทะเลอย่างครอบคลุมและทั่วถึงแล้ว ยังรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกของการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยเรากำลังศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เต่าทะเล เพื่อให้ซีไลฟ์ฯ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ลงมือทำและผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โลกใต้ทะเล และติดตามการเคลื่อนไหวของ “เพาะพันธุ์ ช่วยเหลือ ปกป้อง” ครั้งต่อไปได้ ณ อควาเรียมมาตรฐานระดับโลก ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล, ชั้น บี1-บี2 สยามพารากอน เท่านั้น

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.sealifebangkok.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: