Variety Update :

นักแสดงโขนเลือดใหม่ กับการแสดงโขนฯ ตอนล่าสุด “พิเภกสวามิภักดิ์”

เผยโฉมหน้า “นักแสดงโขนเลือดใหม่”! ฝ่าฟันการคัดเลือกกว่า ๗๐๐ ชีวิต ร่วมแสดงโขนฯ ตอนล่าสุด “พิเภกสวามิภักดิ์”

เป็นประจำทุกปี ที่เหล่าเยาวชนไทยผู้มีใจรักวัฒนธรรม ต่างเฝ้าฝึกปรือฝีมือและรอคอยช่วงเวลาในการเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดง “โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”ขึ้นเป็นประจำ โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ กำหนดจัดแสดงตอน“พิเภกสวามิภักดิ์”ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีการคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่จากเยาวชนผู้ให้ความสนใจที่สมัครเข้ามาถึง ๗๗๒ คนจนผ่านมาถึงการคัดเลือกในรอบสุดท้ายและประกาศผล เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ที่ผ่านมา ณ ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการอำนวยการโขนฯ ตอน“พิเภกสวามิภักดิ์” กล่าวว่า “กว่า ๖ ปีแล้ว ที่เราเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีใจรักโขนจากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า โขนพระราชทาน ซึ่งนับเป็นเวทีการแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่ประจำปีและในปีนี้เรามีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้ความสนใจร่วมสมัครเพื่อรับคัดเลือกมากถึง ๗๗๒คน ซึ่งจากการคัดเลือกในรอบที่ผ่านมาจนมาถึงในรอบนี้ จะเห็นว่านักเรียน นักศึกษาที่สมัครมาแต่ละคน มีพรสวรรค์และความสามารถไม่ยิ่งหย่อนกันเลย แสดงให้เห็นว่าทุกคนตั้งใจฝึกฝนพัฒนาฝีมือของตนมาเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นพัฒนาการและความตื่นตัวในการเข้าสมัครรับการคัดเลือก”

ด้าน ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯกล่าวว่า "สำหรับในปีนี้ เรียกว่าได้รับความสนใจล้นหลามจากนักเรียน นักศึกษา ทั้งจากวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ซึ่งในปีนี้จัดให้มีคัดเลือกนักแสดง จำนวน ๕ ตัวละคร คือ โขนพระ มีผู้สมัคร ๗๓ คน ละครพระ มีผู้สมัคร ๑๙๘คน ละครนาง มีผู้สมัคร ๒๐๔ คน โขนยักษ์ มีผู้สมัคร ๑๓๗ คน และ โขนลิง มีผู้สมัคร ๑๖๐คน รวมทั้งสิ้นมีผู้สมัครในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๗๗๒ คนซึ่งแต่ละประเภทตัวละครจะมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเพียง๕ คน รวมจำนวน ๒๕ คน และสำหรับปีนี้ มีตัวละครโขนยักษ์ได้คะแนนเท่ากันในลำดับที่ ๕ จึงมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๒๖ คน จากผู้สมัครทั้งหมด เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีไม่แพ้ในปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว”
ส่วนผู้กำกับการแสดงโขนฯ อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ได้พูดถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักแสดงครั้งนี้ด้วยว่า “สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกของเรานั้น จะพิจารณาจากความสามารถของผู้แสดงเป็นหลัก โดยจะดูจากทักษะความสามารถตามบทบาทของตัวละคร โดยการคัดเลือกตัวแสดงแบ่งออกเป็น โขนพระ จะพิจารณาหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดง กระบวนท่าเฉพาะ การตีบทประกอบเพลงร้องและคำพากย์-เจรจา พร้อมทั้งกระบวนท่ารบ-ขึ้นลอย  ละครพระ และ ละครนาง จะดูเพลงหน้าพาทย์ที่หลากหลายและการตีบทประกอบเพลงร้อง ส่วน โขนยักษ์และโขนลิง จะพิจารณาในเรื่องของกระบวนท่าหลัก การใช้อาวุธต่างๆ การตีท่าประกอบคำพากย์-เจรจา กระบวนท่ารบ- การรับลอย นอกจากนั้นจะดูภาพรวมของนักแสดงเยาวชนที่มาร่วมคัดเลือก ว่ามีความเหมาะสมของบุคลิกลักษณะกับบทบาทในตอนที่จะเล่น  เป็นที่น่าสังเกตว่าหลายๆ คนที่ไม่ได้รับคัดเลือกในปีก่อน ก็ฝึกปรือฝีมือกันมาจนทำให้คณะกรรมการเห็นถึงความตั้งใจได้อย่างชัดเจน  สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้มีโอกาสมาฝึกฝีมือรับคำแนะนำจากศิลปินอาวุโส กว่าจะได้ขึ้นเวทีโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จนกลายเป็นผู้ที่มีความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญของชาติด้านการโขนต่อไป”


บรรยากาศในการคัดเลือก ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านเข้ารอบต้องแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย ความสามารถในการตีบทและการใช้บทของแต่ละตัวละคร รวมถึงการตอบคำถามและการแสดงทัศนคติทางด้านนาฏศิลป์ ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ นำโดยท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการอำนวยการโขนฯตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”,ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานคณะกรรมการฯ, ดร. อนุชา ทีรคานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิต,อาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้วศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑, อาจารย์จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒, อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้กำกับการแสดง โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พร้อมด้วย, อาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย-ละคร ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ฯลฯ
ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจรักโขนทั้งสิ้น มีผู้ได้รับคัดเลือกและรับทุนการศึกษา จำนวน ๒๖ คน โดยผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ ๑ ในแต่ละตัวละคร ได้แก่ ละครพระ นางสาวณัฐพร แก้วจันทร์ อายุ ๑๘ ปี จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย, ละครนาง สุพรรษา จำเมืองอายุ ๑๖ ปี จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, โขนพระ ธนพล สุขสมรูป อายุ ๑๙ ปี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, โขนยักษ์ ญาณวุฒิ  ไตรสุวรรณ อายุ ๑๙ ปี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ โขนลิง นฤตย์ ทองอร่าม อายุ ๒๐ ปี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สำหรับ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตอน“พิเภกสวามิภักดิ์” กำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน – ๕ธันวาคม ๒๕๕๙ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙เป็นต้นไปที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา โทร.๐๒-๒๖๒-๓๔๕๖ หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๖๒o, ๘๒o, ๑,๐๒๐, ๑,๕๒๐ และ ๑,๘๒๐ บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา๑๒o บาท (หยุดการแสดงทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.khonperformance.comบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: