Variety Update :

Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อแนวคิดในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไทยให้โดดเด่น โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ พร้อมตอกย้ำแนวคิดการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก  ด้วยการผนึกกำลังร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน  จัดงาน Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2559 นี้ กับมหกรรมความสนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม พร้อมร่วมตอบสนองนโยบายรัฐ รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ด้วยการเล่นสงกรานต์แบบดีงาม ประพรมน้ำ อนุรักษ์ประเพณีไทยดั้งเดิม  

โดยในปีนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  มีการขยายพื้นที่จัดงานอลังการใน 3 พื้นที่หลักของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง  ซึ่งยังคงจัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 7 พื้นที่ ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค และเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์  และได้ขยายพื้นที่จัดงานไปยังภาคเหนือ และภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นที่เรือนโบราณล้านนา ๑๔๐ ปี  และ จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นที่หาดป่าตอง

ในการนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ และร่วมเก็บภาพข่าวในงานแถลงข่าว “Water Festival  2016 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”  นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ในฐานะประธานในพิธีการแถลงข่าว  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงาน “Water Festival 2016 วิถีน้ำ...วิถีไทย” ร่วมด้วยผู้แทน และคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 นี้ เวลา 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าพระอุโบสถ (ประตูหน้ายักษ์) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: