Variety Update :

ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา และชมพลุเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เผยว่า “ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า จะมีกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่ พร้อมรับพันธุ์ข้าวพระราชทานฯ จำนวน 2,000 ถุง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และในเวลา 6 โมงเย็น จะมีพิธีถวายพานพุ่มของผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและพลุเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 20.00 น. ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง สำหรับประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธีดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย”  

ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติม “นอกจากชมความสวยงามของดอกปทุมมาแล้วยังจะได้ชมงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนิทรรศการ2 โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดงานรวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า/ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่พัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง/ การเสวนาทางวิชาการ/ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย”


ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวต่อว่า “สิทธิพิเศษสำหรับคู่แม่ลูก “วันเดียวเที่ยวสวนฟรี” คู่แม่ลูกจูงมือกันเข้าชมสวนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับครอบครัวหรือผู้ติดตามซื้อบัตรเข้าชมสวนในราคาพิเศษ 25 บาท (เฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เท่านั้น) และในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะเปิดให้ปั่นจักรยานในสวนฟรีตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ อีกด้วย”


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: