Variety Update :

สมุดบันทึกล้ำค่าสมเด็จพระเทพฯ'ปะปิดพิจิตรวาร'

                                                 ภาพประกอบจากwww.naiin.com
                                                  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดพิมพ์สมุดบันทึกภาพปะปิดฝีพระหัตถ์ พระราชทานชื่อว่า "ปะปิดพิจิตรวาร" วางขายหารายได้สมทบทุนพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดพิมพ์สมุดบันทึกภาพปะปิดฝีพระหัตถ์  พระราชทานชื่อว่า  "ปะปิดพิจิตรวาร"  มีความหมายถึงการสร้างงานศิลปะในรูปแบบ  scrapbook  กล่าวคือทรงปะปิดสิ่งของที่ทรงสะสมระหว่างการเดินทาง  อาทิ  ตั๋วเครื่องบิน  ตุ๊กตากระดาษ  แสตมป์  สติ๊กเกอร์  กระดาษห่อลูกอม ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ บางครั้งทรงตัดปะพระฉายาลักษณ์พระองค์เอง  ปิดบนชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ  ที่เสด็จพระราชดำเนินประกอบลงในสมุด ทรงจดบันทึกบรรยายภาพเหตุการณ์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไว้ในสมุดนี้ด้วย

สถานที่ต่างๆ  ที่เสด็จพระราชดำเนินไป  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้นำมาจัดพิมพ์ในสมุดบันทึกเล่มนี้  ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินไว้  ทั้งการเสด็จฯ  ในประเทศและต่างประเทศ  ทุกเรื่องเล่าด้วยภาพปะปิดที่น่าสนใจ  อาทิ  ภาพเมื่อคราวเสด็จฯ  วังไกลกังวล หัวหิน  ทรงฉายภาพคุณพระเศวตฯ  ช้างต้นประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จฯ  แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เปิดสวนน้ำสยามพาร์ก ณ เกาะเตเนริเฟ หมู่เกาะคะเนรี ราชอาณาจักรสเปน

เสด็จพระราชดำเนินราชอาณาจักรตองกา เพื่อทรงร่วมงานบรมราชาภิเษกของพระเจ้าจอร์จที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทรงร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก  Bejing 2008  เสด็จพระราชดำเนินสาธารณรัฐอินเดียเพื่อทรงประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อม  เสด็จพระราชดำเนินประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  ทรงแวะทอดพระเนตร  Butterfly  Creek  เป็นสวนผีเสื้อจัดแบบธรรมชาติที่สวยงาม  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่เซี่ยงไฮ้  เสด็จพระราชดำเนินประเทศมองโกเลีย  เพื่อสำรวจโรงเรียนที่จะเข้าโครงการอาหารกลางวัน  School  Feedy  จากนั้นประทับแรมในเต็นท์สวยงามกลางทะเลทราย  ทรงฉลองพระองค์ชุดประจำชาติและทรงถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  อันเป็นที่มาของภาพปกสมุดบันทึกเล่มนี้

นอกจากภาพปะปิดสถานที่ต่างๆ ที่ทรงรวบรวมไว้แล้ว ยังได้พระราชนิพนธ์เรื่องสั้นประกอบไว้อีกหลายเรื่อง อาทิ  Food  Glorious  Food,  Food  for  Thoughts,  Eat  is  more  than  eat,  Food  is  Medicine  และยังมีพระราชนิพนธ์  "คนโบราณพยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ" เป็นนิทานอธิบายสุริยุปราคาเรื่องราหูอมพระจันทร์ทางพุทธศาสนา  และนิทานจีน

ภาพปะปิดฝีพระหัตถ์และพระราชนิพนธ์ชุดนี้ทุกเรื่องล้วนสนุกสนานชวนติดตาม เสมือนหนึ่งท่านผู้อ่านได้ร่วมย้อนวันเวลา  ได้ตามเสด็จฯ  เจ้าฟ้านักเดินทางพระองค์นี้

สมุดบันทึกปะปิดพิจิตรวาร  ปี 2553 มีขนาดรูปเล่ม  20 x 20  ซม. จำนวน 184 หน้า ปกแข็ง  พิมพ์สี่สีสวยงามด้วยกระดาษและเทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษ จำหน่ายราคาเล่มละ 295.00 บาท  รายได้สมทบทุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมสนับสนุนซื้อสมุดบันทึกภาพปะปิดฝีพระหัตถ์  "ปะปิดพิจิตรวาร"  นี้ ได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  โทร.0-2252-9137,  0-2251-3999  ต่อ  201,  202.
ขอคุณข้อมูลจากhttp://www.thaipost.net/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: