Variety Update :

จิ้งหรีดไทยจะไปอินเตอร์ เม็กซิโกเตรียมนำเข้าจิ้งหรีดสายพันธุ์สะดิ้งจากฟาร์มไทย

จิ้งหรีด                                          ภาพจาก thaipost.net

เม็กซิโกประกาศอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดสายพันธุ์สะดิ้งจากฟาร์มไทย ถือเป็นการยกระดับอาหารพื้นบ้านไปสู่ตลาดโลกและสร้างรายได้ให้เกษตรกร

19 ก.พ.2564 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังเปิด "ตลาดจิ้งหรีด" ในเม็กซิโก โดยนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า ได้ร่วมจัดทำข้อมูลทางเทคนิค และเจรจากับสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพของการเกษตรและอาหารของประเทศเม็กซิโก จนทำให้มีความเชื่อมั่นและให้การยอมรับระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตจิ้งหรีด ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงโรงงาน รวมทั้งมาตรการด้านสุขอนามัยและกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งออกของประเทศไทย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ทางการเม็กซิโกได้ประกาศอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยสายพันธุ์จิ้งหรีดที่ไทยได้รับอนุญาตส่งออกไปยังเม็กซิโกคือ จิ้งหรีดทองแดงลาย หรือ สะดิ้ง ในลักษณะผลิตภัณฑ์ผงแป้งจิ้งหรีด โดยมีเงื่อนไขการส่งออกหลักคือ จิ้งหรีดจะต้องเลี้ยงในฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP, สินค้าจะต้องไม่ปนเปื้อนโปรตีนจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง และต้องได้ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) จากกรมปศุสัตว์ประกอบการส่งออก


การเปิดตลาดจิ้งหรีดไปเม็กซิโกได้สำเร็จ เป็นการเปิดประตูสู่ภูมิภาคละตินอเมริกาที่มีการยอมรับบริโภคสินค้ากลุ่มแมลงกินได้ในระดับสูง และอาจนำไปสู่การขยายตลาดไปในภูมิภาคอเมริกาเหนือต่อไปได้ในอนาคต

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ที่จะสร้างรายได้จากการส่งออกจิ้งหรีดไปต่างประเทศ โดยเม็กซิโกมีความต้องการนำเข้าจิ้งหรีดไม่แพ้ตลาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และในเชิงวัฒนธรรม ผู้บริโภคชาวเม็กซิโกยังมีความคุ้นเคยกับการบริโภคแมลง

สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจจะส่งออกจิ้งหรีดไปเม็กซิโก สามารถขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มและขอใบรับรองสุขอนามัย ได้ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

    บริษัทเบเกอรี่ในฟินแลนด์ สร้างสรรค์เมนูขนมปังจิ้งหรีด โปรตีนสูง


ที่มา  news.thaipbs


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: