Variety Update :

กลุ่มมนุษย์ผู้บุกเบิกทะเลทราย ให้กลายเป็นทุ่งหญ้าในหนิงเซี่ยณ พื้นที่ห่างไกลของทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ (Tengger Desert) ในเมืองจงเว่ย เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทางหลวงข้ามทะเลทรายสายหนึ่งกำลังทอดตัวลึกเข้าไปในพื้นที่อันร้อนระอุ

บริเวณก่อสร้างจุดนี้คือทางหลวงช่วงชิงถงเสียถึงเมืองจงเว่ย ส่วนหนึ่งของทางด่วนสายอูหม่า (จากเมืองอูไห่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในไปยังอำเภอหม่าชิ่นของมณฑลชิงไห่) โดยมีช่วงตัดผ่านทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ระยะทาง 18 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางด่วนผ่าทะเลทรายสายแรกที่สร้างขึ้นในหนิงเซี่ย
ในสถานที่ก่อสร้าง นอกจากเครื่องจักรขนาดใหญ่และคนงานก่อสร้างแล้ว ยังมีกลุ่มคนที่กลายมาเป็นผู้บุกเบิกทางหลวงทะเลทราย คนงานที่รับผิดชอบการควบคุมความแห้งแล้งบนทางหลวงทะเลทรายล้วนเป็นผู้มากประสบการณ์ พวกเขาเผชิญทั้งลมทรายและความร้อน ทำงานในทะเลทรายโดยไม่มีที่กำบังเป็นเวลา 8 ชั่วโมงในแต่ละวัน เพื่อปลูกหญ้าในตารางสี่เหลี่ยม และเดินเป็นระยะทางไกลสิบกว่ากิโลเมตร
"ในทะเลทรายมีแดดจัดและลมแรง แต่ละวันต้องดื่มน้ำประมาณ 5 ลิตร ไม่อย่างนั้นจะเป็นโรคลมแดดได้" ซุนอิ๋นเสีย คนงานควบคุมทรายกล่าวระหว่างพัก
ทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเลวร้าย มีพายุทรายพัดผ่านครอบคลุมเนินทรายเคลื่อนที่สูงกว่าสิบเมตร เพื่อลดผลกระทบของพายุทรายที่มีต่อทางหลวง โครงการข้างต้นจึงปรับใช้แนวคิด "ป้องกันทราย ตรึงทรายกับที่ ผสานต้านและตรึง" สร้างเนินปะทะลมกว้าง 200 เมตร และเนินอับลมกว้าง 100 เมตรบนสองฝั่งถนน ใช้ระบบป้องกัน "6 แถบรวมเป็นหนึ่ง" อันประกอบด้วยรั้วกั้นทรายด้านหน้า รั้วตารางกั้นทรายแนวตั้ง แนวกันลมและตรึงทรายจากทางรถไฟเปาโถว-หลานโจวซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟทะเลทรายสายแรกในจีน ไปจนถึงทางด่วนอูหม่าที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างนี้ จึงต้องใช้ผืนหญ้าในช่องสี่เหลี่ยมแต้มสีเขียวชอุ่มสู่ผืนทะเลทราย ปกป้องเส้นทางการจราจรที่สำคัญในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่มา  China Xinhua News


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: