Variety Update :

อนุทิน มอบโล่ฮีโร่ปั้มหัวใจผู้ป่วย ตั้งเป้าคนไทย 10 ล.คน ทำ CPR เป็นภายใน 3 ปีอนุทิน มอบโล่ฮีโร่ปั้มหัวใจผู้ป่วย ตั้งเป้าคนไทย 10 ล้านคน ทำ CPR เป็นภายใน 3 ปี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล HERO AWARD แก่ผู้ทำการปั้มหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้รอดชีวิต จำนวน 5 คนจัดอบรม อสม. และประชาชน ตั้งเป้าคนทำ CPR เป็นอย่างน้อย 10 ล้านคนภายใน 3 ปี

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Health Emergency Response Outstanding AWARD หรือ HERO AWARD แก่ผู้ปั้มหัวใจช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินให้รอดชีวิต จำนวน 5 คน จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเป็นแนวทางดำเนินโครงการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ทั้งของตนเอง คนในครอบครัวและชุมชน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาของกระทรวงสาธารณสุข เรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของคนที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของคนไทย ได้มอบนโยบายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ จัดอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป ตั้งเป้าหมายมีคนทำ CPR เป็นอย่างน้อย 10 ล้านคน ภายใน 3 ปี

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า จากรายงานข้อมูลสายด่วน 1669 มีประชาชนโทร.ขอความช่วยเหลือกลุ่มอาการหมดสติหยุดหายใจ กว่า 90,000 ครั้ง หากประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ มีความรู้และทักษะในการช่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานหรือการทำ CPR ที่ถูกต้องย่อมเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ สพฉ. จึงได้จัดทำหลักสูตร “การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) และอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) พ.ศ. 2563” ซึ่งจะทำให้มีผู้ที่มีความรู้และทักษะในการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการมอบรางวัล HERO AWARDแก่ผู้มีจิตอาสา เสียสละ และมีความกล้าหาญ ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และจะมีการมอบรางวัลทุก 3 เดือน โดยให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือก เพื่อยกย่องเชิดชูและส่งเสริมให้คนในสังคมหันมาสนใจเรียนรู้การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ ร.ต.อ.อภิเชษฐ์ คีรีเพ็ชร และส.ต.ต.ภัทรพล หลิวปลอดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งทำ CPR ปั้ม​หัวใจช่วยชีวิตชาวสวนทุเรียน​ ที่ขึ้นต้นทุเรียนแล้วถูกไฟฟ้าช็อต​ตกลงมาเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2563นางสาวอัญมณี คณะศิริวงศ์พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเลย ระหว่างเดินทางกลับบ้านพบผู้ประสบอุบัติเหตุหัวใจหยุดเต้น ได้ทำ CPR จนผู้ป่วยรอดชีวิต เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2563นายยุรนันท์ ภูโทถ้ำ และนายศุภกิตติ์  เวียนเสี้ยว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งพบผู้หมดสติหัวใจหยุดเต้น บริเวณหอพักหลังโรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์ ได้ทำ CPR และใช้เครื่อง AED ที่ติดตั้งภายในหอพัก ช่วยผู้ป่วยรอดชีวิต เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2563

นอกจากนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณ เสื้อ “HERO” แก่นายบิณฑ์ และนายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ คู่แฝดจิตอาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญู ในฐานะที่เป็นแบบอย่างของการเป็นจิตอาสา ที่มีความเสียสละ กล้าหาญ อันเป็นที่ประจักษ์ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: