Variety Update :

ฮือฮา พบฝูงพะยูนกว่า 30 ตัว ที่เกาะลิบง บ้านมาเรียม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ร่วมกับ อช.หาดเจ้าไหม พบฝูงพะยูนกว่า 30 ตัว ระหว่างทำการสำรวจสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้สำรวจติดตามประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก โดยการเฝ้าสังเกตทางเรือและการบิน Drone สำรวจ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และพื้นที่เชื่อมโยง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง) ได้แก่ บริเวณหาดยาว บริเวณแหล่งหญ้าทะเลหาดมดตะนอย และแหลมจูโหย เกาะลิบงจากการสำรวจบริเวณแหลมจูโหย เกาะลิบง พบฝูงพะยูน จำนวน 30 ตัว และเต่าทะเล จำนวน 2 ตัว และบริเวณหาดมดตะนอย พบพะยูน จำนวน 1 ตัว และเต่าทะเลจำนวน 2 ตัว นอกจากนี้บริเวณหาดยาวพบโลมาจำนวน 2 ตัว

และจากการสังเกตพฤติกรรมทีมสำรวจพบว่า พะยูนที่พบบริเวณแหลมจูโหยอยู่รวมกันเป็นฝูงในการออกหากินหญ้าทะเล ขณะที่พะยูนที่พบบริเวณหาดมดตะนอยออกหากินตามลำพัง ส่วนเต่าทะเลและโลมามีพฤติกรรมว่ายน้ำและโผล่ขึ้นมาหายใจ ซึ่งทีมสำรวจจะได้นำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ต่อไป


 


ที่มา  ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: