Variety Update :

ใครคือ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563นิตยสารฟอร์บส์ ไทยแลนด์ ประกาศการจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563 โดยพี่น้องเจียรวนนท์ ครองแชมป์ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวม 27,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 892,000 ล้านบาท

การจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563 กลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของไทยได้ถูกสถานการณ์จากรอบโลกซัดกระหน่ำเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่กระทบการส่งออกและการท่องเที่ยว การที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ร่วงลงไปเกือบ 1 ใน 3 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

แม้รัฐบาลไทยจะประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพยุงเศรษฐกิจไทย เมื่อไม่นานมานี้ก็ตาม แต่ประเทศไทยที่จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวนั้นกลับถูกซ้ำเติมทางเศรษฐกิจอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการชะงักงันด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเป็นวงกว้าง

หลังจากวัดมูลค่าทรัพย์สินครั้งสุดท้าย เมื่อเดือน เม.ย.2562 ส่งผลให้ทรัพย์สินรวมของ 50 อภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2563 มีมูลค่าทรัพย์สินรวมที่ 132,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงเป็นจำนวน 18% หรือ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รายชื่อในทำเนียบนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลการถือหุ้นและการเงินที่ได้รับจากตระกูลและบุคคลต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล

ทำเนียบนี้ต่างจากทำเนียบมหาเศรษฐีพันล้านอื่นๆ ของนิตยสารฟอร์บส ไทยแลนด์ ตรงที่นับรวมทรัพย์สินของตระกูลด้วย ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันในเครือญาติตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกหลายรุ่น โดยคำนวณทรัพย์สินของบริษัทมหาชนโดยอิงกับราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 มี.ค.2563 ส่วนทรัพย์สินของบริษัทเอกชนจะประเมินมูลค่าโดยเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


ทั้งนี้ การคำนวณทรัพย์สินจากเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นสกุลเงินไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 32.663 บาทต่อเหรียญ ณ วันที่ 31 มี.ค.2563

สำหรับ 10 อันดับแรกของทำเนียบ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563 ได้แก่

1.พี่น้องเจียรวนนท์ มูลค่าทรัพย์สินรวม 27,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 892,000 ล้านบาท
2. เฉลิม อยู่วิทยา มูลค่าทรัพย์สินรวม 20,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 660,000 ล้านบาท
3. เจริญ สิริวัฒนภักดี มูลค่าทรัพย์สินรวม 10,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 343,000 ล้านบาท
4. ตระกูลจิราธิวัฒน์ มูลค่าทรัพย์สินรวม 9,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 310,000 ล้านบาท
5. สารัชถ์ รัตนาวะดี มูลค่าทรัพย์สินรวม 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 222,000 ล้านบาท
6. อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา มูลค่าทรัพย์สินรวม 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 124,000 ล้านบาท
7. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ มูลค่าทรัพย์สินรวม 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 101,000 ล้านบาท
8. ตระกูลโอสถานุเคราะห์ มูลค่าทรัพย์สินรวม 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 98,000 ล้านบาท
9. วานิช ไชยวรรณ มูลค่าทรัพย์สินรวม 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 91,500 ล้านบาท
และ 10. ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และดาวนภา เพชรอำไพ มูลค่าทรัพย์สินรวม 2,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 86,600 ล้านบาท


 


ที่มา  news.thaipbs , forbesthailand


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: