Variety Update :

ละลานตา! ทะเลหมอกห่มคลุมเมือง กุ้ยหยาง ของจีนขาวโพลนละลานตา! ทะเลหมอกห่มคลุมเมือง ‘กุ้ยหยาง’ ของจีนขาวโพลน

ทัศนียภาพยามเช้าหลังฟ้าสางของนครกุ้ยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ที่มีคลื่นหมอกขาวโพลนดูนุ่มนวลดุจปุยนุ่นคลี่แผ่ห่มคลุมพื้นที่บางส่วนของเมือง โดยมีหมู่ตึกสูงระฟ้าแทงยอดโผล่พ้นราวกับเกาะแก่งกลางทะเล


ที่มา  China Xinhua News


 


 


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: