Variety Update :

สนามบินญี่ปุ่นเจอปัญหา ผดส.ทิ้งกระเป๋าเดินทาง เฉพาะปีที่แล้วกว่า 2 ร้อยใบสนามบินญี่ปุ่นเจอปัญหา ผดส.ทิ้งกระเป๋าเดินทาง เฉพาะปีที่แล้วกว่า 2 ร้อยใบ

ในช่วงหลังๆ ตามสนามบินต่าง ๆ เริ่มประสบปัญหามากขึ้นกับการที่ผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยว (โดยเฉพาะชาวจีน) ทิ้งกระเป๋าเดินทางใบเก่าไว้ที่สนามบินตามที่ต่าง ๆ หลังจากซื้อกระเป๋าใบใหม่ หรือรื้อจัดสิ่งของไม่ให้น้ำหนักเกิน ทำให้เกิดปัญหาที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้ก่อน 3 เดือน ในฐานะของลืมของตก จนเกิดปัญหาสถานที่เก็บและเพิ่มงานขึ้นมา โดยจำนวนกระเป๋าเดินทางที่ถูกทิ้งได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างเช่นที่สนามบินคันไซ จาก 80 ใบในปี 2013 ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 258 ใบในปีที่แล้ว และปีนี้ก็มักจะพบเกือบทุกวัน ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยตามมาอีกด้วย เพราะไม่รู้ว่ากระเป๋าที่วางทิ้งไว้นั้นมีระเบิดวัตถุอันตรายหรือเปล่า

ดังนั้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา สนามบิน Kansai จึงได้มีโครงการใหม่เกิดขึ้นคือ ให้บริการรับฝากกำจัดกระเป๋าเดินทางที่จะไม่ใช้แล้วแก่นักท่องเที่ยวฟรี

โดยใครที่ต้องการจะทิ้งกระเป๋าเดินทางส่วนเกินที่ไม่สามารถโหลดหรือถือขึ้นเครื่องได้ ก็ให้นำไปติดต่อเจ้าหน้าที่ แทนที่จะเอาไปวางทิ้งในที่ต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่จะให้แสดงเจตนาสละกรรมสิทธิ ซึ่งทำให้ไม่ต้องเก็บไว้ก่อน 3 เดือน และแก้ปัญหาความปลอดภัยในสนามบินด้วย ทั้งนี้จะไม่คิดค่าบริการกำจัดขยะแต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้แสดงพาสปอร์ตและหลักฐานตั๋วเดินทางออก โดยให้มาติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์รับฝากสัมภาระ ที่ชั้นขาออกทั้ง 2 จุดของสนามบิน และทำโปรโมชั่นด้วยการแจกของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ ปากกา เป็นต้น
ในขณะที่สนามบิน Chubu ที่ Nagoya ได้เปิดให้บริการกำจัดกระเป๋าที่ไม่ต้องการเช่นกัน แต่เสียค่าทิ้ง 1,080 เยน แต่ชาวต่างชาติ ก็ไม่คุ้นกับการที่จะต้องเสียค่ากำจัดขยะ นับจากเปิดให้บริการมา 5 เดือน มีผู้มาใช้บริการแค่ 20 ราย แม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเองก็เพิ่งนำมาใช้เมื่อราว 20 ปีที่ผ่านมานี่เอง สมัยก่อนคนญี่ปุ่นก็ยกทีวีเก่า หม้อหุงข้าวเก่า ของชิ้นใหญ่หรือแม้แต่จักรยานมาวางทิ้งที่จุดทิ้งขยะหน้าบ้านเหมือนกันที่มา  World Walker

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: