Variety Update :

กลมเกลียว ชายจีนปล่อยให้ต้นไม้ยักษ์ทะลุกลางบ้าน ดูแลรักษาอย่างดีกลมเกลียว ชายจีนปล่อยให้ต้นไม้ยักษ์ทะลุกลางบ้าน ดูแลรักษาอย่างดี

พบอีกหนึ่งภาพน่าประทับใจที่สะท้อนความพยายามอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สำหรับอาคารที่พักอาศัยในอำเภอซินเซิงของนครฉงชิ่งทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งปลูกสร้างเป็นเกราะคุ้มครองเจ้าถิ่นผู้มาก่อนหลายร้อยปีนายหวง โปหรง ชายผู้เป็นเจ้าของอาคารหลังดังกล่าวเล่าว่าตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 หรือเมื่อราว 30 ปีก่อน โดยเขาตัดสินใจกั้นแบ่งพื้นที่ไว้ให้ต้นไม้เก่าแก่หลายต้น ซึ่งต้นไม้ที่เป็นจุดเด่นผุดโผล่ออกมาจากกลางอาคารนั้นมีอายุกว่า 400 ปีแล้วแม้ปัจจุบันหวงจะย้ายออกไปอยู่บ้านอีกหลัง แต่เขาก็ยังคงแวะเวียนมาดูแลต้นไม้และอาคารสม่ำเสมอ ด้านรัฐบาลท้องถิ่นเผยว่าอาคารเก่าและต้นไม้โบราณจะได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต่อไปที่มา China Xinhua News

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: