Variety Update :

อียิปต์พบโลงศพ มเหสีฟาโรห์เตติ อายุกว่า 4 พันปี

                                               Khaled DESOUKI / AFP

อียิปต์พบโลงศพ มเหสีฟาโรห์เตติ อายุกว่า 4 พันปี

อียิปต์ประกาศพบโลงศพของราชินี Nearit พระมเหสีของฟาโรห์เตติ (Teti) ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 4,300 ปี ภายในสุสานซักการา (Saqqara) ของเมืองกิซา ใกล้กับกรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์


                                                 AP Photo/Nariman El-Mofty

ฟาโรห์เตติ เป็นฟาโรห์องค์แรกของราชวงศ์ที่ 6 แห่งอาณาจักรเก่าของอียิปต์โบราณ ซึ่งการค้นพบนี้นำทีมโดยนักโบราณคดีชาวอียิปต์ Zahi Hawass ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุและ Bibliotheca Alexandrina

การค้นพบนี้จะช่วยให้ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้สมบูรณ์ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงราชวงศ์ที่ 18 และ 19 ของอาณาจักรใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่ฟาโรห์เตติได้รับการบูชา                                               AP Photo/Nariman El-Mofty

นอกจากโลงศพของราชินี Nearit แล้วยังพบแผนผังของวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งสุสาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สิ่งประดิษฐ์และรูปปั้นทางโบราณคดีจำนวนมาก

ซึ่งหนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุดในครั้งนี้คือ การเปิดเผยหลุมฝังศพ 52 แห่ง ที่มีความลึกถึง 10-12 เมตร ภายในมีโลงไม้หลายร้อยโลงที่มีอายุย้อนไปถึงอาณาจักรใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการพบโลงศพที่มีอายุย้อนกลับไปถึง 3,000 ปีในภูมิภาค Saqqara การค้นพบนี้ยืนยันว่าพื้นที่ Saqqara ไม่ได้ใช้สำหรับการฝังศพในช่วงปลายยุคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่วงอาณาจักรใหม่ด้วย


                                                 AP Photo/Nariman El-Mofty

 


ที่มา  dailynewsegypt.com


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: