Variety Update :

แคลิฟอร์เนียเตรียมห้ามขาย รถใช้น้ำมัน ใน 25 ปีข้างหน้าแคลิฟอร์เนียเตรียมห้ามขาย "รถใช้น้ำมัน" ใน 25 ปีข้างหน้า

รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาประกาศจะห้ามขายรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่ปี 2578 เป็นต้นไป หรือในอีก 25 ปีข้างหน้า เพื่อผลักดันการใช้รถพลังงานไฟฟ้า พร้อมตั้งเป้าลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลง ร้อยละ 35

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกคำสั่งบริหาร ห้ามไม่ให้มีการขายรถยนต์ส่วนตัวและรถกระบะที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ตั้งแต่ปี 2578 หรือในอีก 25 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการทรัพยากรอากาศของรัฐแคลิฟอร์เนียจะออกข้อกำหนดที่บังคับให้รถยนต์และรถกระบะที่จะขายในท้องตลาดตั้งแต่ปี 2578 เป็นต้นไป ต้องไม่ปล่อยแก๊สที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดแก๊สเรือนกระจกลงได้ถึงร้อยละ 35


นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล่าวยังวางแผนจะผลักดันให้ยานพาหนะขนาดกลางและขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ที่ไม่ปล่อยแก๊สพิษให้ได้เท่าที่สถานการณ์เอื้ออำนวยภายในปี 2588 อีกด้วย แต่ข้อกำหนดดังกล่าว จะไม่ได้ห้ามไม่ให้ชาวแคลิฟอร์เนียเป็นเจ้าของรถที่ใช้น้ำมันหรือซื้อขายรถดังกล่าวในตลาดมือสองแต่อย่างใดที่มา  news.thaipbs


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: