Variety Update :

จีนพลิกธรรมชาติ เนรมิตทะเลทรายให้กลายเป็น โอเอซิสทะเลทรายเหมาอูซู่ (Mu Us Desert) เป็นหนึ่งใน 4 ทะเลทรายขนาดใหญ่ของจีนซึ่งมีพื้นที่ราว 42,200 ตารางกิโลเมตร (ราว 26.37 ล้านไร่) ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอวี๋หลิน ในมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และเมืองเอ้อเอ่อร์ตัวซือ ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน
ในอดีต พื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยทรายสีเหลือง จนเรียกได้ว่า "ผืนทรายรุกคืบ ผู้คนร่นถอย" แต่ด้วยการจัดการและควบคุมอย่างต่อเนื่อง ผืนหญ้าและต้นไม้จึงปกคลุมผืนทรายสีเหลืองได้สำเร็จดังที่ปรากฏ


 


 

ที่มา  China Xinhua News


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: