Variety Update :

กรมป่าไม้แจกกล้าไม้ป่า เพื่อประชาชน 10,000 กล้า 10 สายพันธุ์ 31 ก.ค.- 2 ส.ค.นี้กรมป่าไม้แจกกล้าไม้ป่า เพื่อประชาชน 10,000 กล้า 10 สายพันธุ์ 31 ก.ค.- 2 ส.ค.นี้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ  68  พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
โดยจัดทำโครงการ “แจกกล้าไม้ป่า สร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อประชาชน” แจกต้นกล้าไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้ประชาชน ร่วมกันนำไปปลูก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และรณรงค์ให้ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ     

 กิจกรรมแจกกล้าไม้ป่าเพื่อประชาชน มีการแจกกล้าไม้ จำนวน 10,000 กล้า  10 สายพันธุ์ ได้แก่ สัก ตะเคียนทอง ประดู่ป่า ยางนา จันทน์หอม หอมแก่นจันทร์  เสี้ยวดอกขาว หว้า พะยูง และแดง ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนรับกล้าไม้ได้คนละ 2 ต้น ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ  ลานกิจกรรม ชั้น G เวลา 11.00น. – 18.00น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: