Variety Update :

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด-19ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด-19

Rapid Test คืออะไร

Rapid Test ก็คือ ชุดทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกัน ก่อนเข้ากระบวนการตรวจชนิดยืนยันผลจากห้องปฎิบัติการ โดยใช้งานง่าย และทราบผลได้ภายใน 10 - 30 นาที เหมาะสำหรับการประเมินความชุกและการติดเชื้อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากค่าผลตรวจเป็นบวก ใช่ว่าจะแปลว่าป่วย และค่าผลตรวจเป็นลบไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ


การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5 - 14 วัน ถึงจะตรวจได้ผลที่แม่นยำ ส่วนการตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody) จะตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อในวันที่ 10 เป็นต้นไป จนกระทั่งหายป่วยแล้ว (หากตรวจนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวอาจให้ผลที่ไม่แม่นยำ)

ชุดตรวจ Rapid Test COVID-19 ต้องผ่านการรับรองจาก อย. โดยให้ขายได้เฉพาะ
  -สถานพยาบาลของรัฐ
  -โรงพยาบาลทั่วไป
  -โรงพยาบาลเฉพาะทางคลินิกเวชกรรม
  -คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
  -คลินิกเทคนิคการแพทย์ หรือสหคลินิก

การตรวจต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ห้ามซื้อมาตรวจเอง


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: